Παρασκευή
27
Ιανουάριος
TOP

Δείτε σήμερα LIVE στις 19:00 στο BEST Hybrid 1 την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Δείτε LIVE σήμερα στις 19:00 στο BEST Hybrid 1 την 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις πατήστε στο τηλεκοντρόλ σας το “κόκκινο κουμπί” και ακολούθως επιλέξτε BEST Hybrid 1.

Η όλη συνεδρίαση περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέροντα ζητήματα δείτε αναλυτικά:

Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
1. Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ.
Καραγιάννης Ανδρέας)
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οικοδομικών
εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην Σφαγεία». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης
Ανδρέας)
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, Δήμου
Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Μαρινάκης Σαράντος)
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου οικον. έτους
2022. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
Πρόσκληση 22η/2022 Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 634fdb88eb32ff008da5e25d στις 19/10/22 14:33
www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata_GR  2721360700  2721360760  [email protected] 2
5. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 24/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η
οποία αφορά στον καθορισμό κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, δεκτικών έκδοσης
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και άνοιγμα λογαριασμών για τη διαχείριση αυτών.
(Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)
6. Περί της αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Σπερχογείας.
(Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
7. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Καλαμίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ασπροχώματος. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
Δ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
8. Κατανομή τεσσάρων αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
9. Επί του Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών –
επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
10. Τοποθέτηση οστών στο Οστεοφυλάκιο Διακριθέντων. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
11. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων
Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή
Μαρία)
12. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, λόγω συνταξιοδότησής του. (Εισηγητής:
κ. Κλάδης Παύλος)
13. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, λόγω συνταξιοδότησής του.
(Εισηγητής: κ. Δούβας Ιωάννης)
14. Δημιουργία νέας θέσης σχολικού τροχονόμου στο 10ο Δημοτικό – Πειραματικό Σχολείο
Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος)