Κυριακή
26
Μάρτιος
TOP

Δείτε σήμερα στο BEST Hybrid 2 την Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Προϋπολογισμό

Με ενδιαφέρον αναμένεται ως… εξέλιξη των όσων δεν έγιναν χθες η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον Προϋπολογισμό που είναι προγραμματισμένη για τις 16:00.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε  τα όσα συμβαίνουν στην τηλεόραση BEST επιλέγοντας το BEST hybrid 2. Αυτό γίνεται για όσους διαθέτουν smart τηλεόραση αρκεί να πατήσουν το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ και να μπουν με αυτό τον τρόπο στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που πρώτοι καθιερώσαμε στα περιφερειακά μέσα ή αλλιώς πατώντας εδώ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία συγκαλείται λόγω μη επίτευξης απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/17.7.2020 τ.Β’) στα άρθρα 18, παρ. 1, και 21 παρ. 2, σύμφωνα με τ α οποία (για
θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας Ν. 2690/1999). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Περιφέρειας Πελοποννήσου και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών –Οργανωτικών – Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ αι Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος