TOP

Δεν έγινε δεκτή η αίτηση θεραπείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την παράκαμψη Πεταλιδίου στον δρόμο Τζάνε – Καλαμάκι

Δεν γίνεται αποδεκτή η αίτηση θεραπείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) αναφορικά με την χάραξη της παράκαμψης Πεταλιδίου, στο τμήμα Τζάνε – Καλαμάκι του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Κορώνη.

Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο που απηύθυνε σήμερα Τετάρτη 3 Νοεμβρίου προς την Περιφέρεια η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, το ύφος του οποίου σχολίασε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας σημειώνοντας:

“ΜΕ ΛΥΠΕΙ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ”

“Πρέπει να πω ότι με λυπεί το ύφος του εγγράφου, το θεωρώ απαράδεκτο.

Ενώ το ΚΑΣ το 2018 εισηγήθηκε την συγκεκριμένη όδευση και χρηματοδοτήθηκαν με 1,8 εκ. ευρώ για ανασκαφικές έρευνες, έρχεται το 2021 και ανατρέπει την προηγούμενη εισήγησή του. Θα πρέπει να προσδιορίζονται οι ευθύνες όσων αποφασίζουν και έρχονται στη συνέχεια και ανατρέπουν αυτά που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει.

Δεν νοείται να υπάρχει αδιαφορία για το κόστος, έχουμε φθάσει ένας δρόμος 9 χιλιομέτρων να ξεπερνά τα 40 εκ. ευρώ κι αυτό με ευθύνη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Πού θα εξευρεθούν άραγε αυτά τα χρήματα;” αναρωτήθηκε ο περιφερειάρχης.

Παράλληλα, ο Π. Νίκας εξέφρασε την θέση πως θα πρέπει να υπάρξει

– αλλαγή του αρχαιολογικού νόμου -είναι καίριο θέμα για την προστασία των μνημείων και τη συμφιλίωση των αρχαιολογικών υπηρεσιών με τον κόσμο

– κατάργηση της αυτεπιστασίας των Εφορειών Αρχαιοτήτων, τουλάχιστον για τα μεγάλα έργα, έχει αποφέρει πολλά δεινά

– αναδιάρθρωση των αρχαιολογικών υπηρεσιών.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΠΟ

Στο έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού σημειώνονται τα εξής:

“Δεν εγκρίνεται, από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου, η αποδοχή της αίτησης θεραπείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/196751/29-04-2021 απόφασης.

Η προστασία των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί κατά τη σωστική ανασκαφή στο πλαίσιο του έργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε – Εξοδος Καλαμακίου (Χ.Θ. 5+200- Χ.Θ. +160 – Β΄ Φάση), Δήμου Μεσσήνης» να διασφαλιστεί με τη μέθοδο της κατασκευής σήραγγας σε συνδυασμό με τη μέθοδο του «cut and cover», οι οποίες θα εφαρμοστούν εφόσον προηγουμένως επιβεβαιωθούν, μέσω της απαιτούμενης γεωτεχνικής μελέτης, τα χαρακτηριστικά του εδάφους που περιγράφονται στην προσφάτως διενεργηθείσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου γεωφυσική διασκόπηση.

Η ανασκαφική διερεύνηση του χώρου να αναδείξει τόσο πιθανά αρχαία οικοδομικά κατάλοιπα που δεν έχουν έως σήμερα εντοπισθεί όσο και τη φύση του εδάφους, στοιχεία από τα οποία θα εξαρτηθεί το ακριβές μήκος της σήραγγας και των σημείων του «cut and cover».

Να εξασφαλιστεί το απαραίτητο υποέργο αρχαιολογικών εργασιών και η συνέχιση των ανασκαφών, προκειμένου να προστατευθούν οι αρχαιότητες που τυχόν αποκαλυφθούν κατά τις εργασίες.

Τα ευρήματα των ανασκαφών, από κοινού με εκείνα της έρευνας που ενδεχομένως θα ακολουθήσει, θα συμβάλλουν στη μελλοντική ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου.

Το κόστος του έργου να προκύψει μετά από τεχνική μελέτη που θα λάβει υπόψη τα γεωτεχνικά δεδομένα και τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τη διαχείριση των αρχαιολογικών καταλοίπων.

Τα ευρήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τις ανασκαφικές εργασίες στο πλαίσιο της διάνοιξης του ορύγματος όπου θα εφαρμοστεί η μέθοδος του «cut and cover», θα πρέπει να μετακινηθούν και να επανατοποθετηθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της Επαρχιακής Οδού, καθώς αυτό έχει κοινωφελή χαρακτήρα.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, οι εργασίες να διακοπούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αρχαιολογικό Νόμο”.

Το έγγραφο του υπουργείου μπορείτε να δείτε εδώ:

 ΑΠΟΦΑΣΗ