Δευτέρα
22
Ιούλιος
TOP

Διεθνής Σχολή Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα από την ΤΕΜΕΣ -Η προτεινόμενη περιοχή και οι θετικές επιδράσεις (video)

Στο Δ.Σ. της Τετάρτης στην Καλαμάτα φθάνει η πρόταση της ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, με την οποία δρομολογείται η ίδρυση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην περιοχή. Μάλιστα σε αυτήν αναλύονται οι όλες θετικές επιδράσεις από μια τέτοια εξέλιξη με βάση μελέτη του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ προτεινόμενη περιοχή που συνδέεται δυναμικά και με τον σχεδιασμό του δήμου, είναι το ανατολικό κέντρο. Στην όλη πρόταση γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της εταιρείας για εξασφάλιση συνεργασίας με το AUG (Deree, Pearce, ALBA), το οποίο, σύμφωνα με την επιστολή «ιδρύθηκε το 1875, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο των ΗΠΑ στην Ευρώπη.»

Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Best o αντιδήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Παπαευσταθίου σημειώνοντας : «Η ΤΕΜΕΣ με επιστολή της μας το κοινοποίησε μια μελέτη επιπτώσεων βιωσιμότητας λειτουργίας μιας τέτοιας σχολής στην Καλαμάτα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο τμήμα τουρισμού, επομένως έχουμε μια πρώτη ύλη στα χέρια μας. Μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη, η οποία αναφέρει ότι ο κάθε φοιτητής μπορεί να αφήνει πολλαπλάσια οφέλη και στην κοινωνία και στην οικονομία».

Η πρόταση του δήμου Καλαμάτας «ακουμπά» στο ανατολικό κέντρο, μια ζώνη που προσδοκά να κάνει πολλά.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΕΣ

Με την παραπάνω επιστολή, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε καταθέτει τις σκέψεις και τις προτάσεις της προς τον Δήμο Καλαμάτας για την ίδρυση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στη Καλαμάτα και παράλληλα επισυνάπτει τη «Μελέτη Επιδράσεων της Λειτουργίας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα» (2023), του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που συνοδεύει την
επιστολή, προκειμένου να συμβάλει στην τεκμηρίωση της πρότασης.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή:
«Η Μεσσηνία αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς, ως ένας κορυφαίος προορισμός ποιοτικού τουρισμού. Η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού στην Καλαμάτα και στην Μεσσηνία, αλλά και ευρύτερα στην χώρα μας, έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για άρτια εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους συνεργάτες. Η δημιουργία μιας διεθνούς σχολής τουρισμού και γαστρονομίας υψηλού επιπέδου, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στο κοινό μας όραμα, να αναγνωρίζεται η Μεσσηνία ως ένας πρότυπος προορισμός να ζει κανείς και να επισκέπτεται.
Μια τέτοια σχολή, θα αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στην συνημμένη μελέτη σκοπιμότητας των επιδράσεων από τη λειτουργία Διεθνούς Τουριστικής Σχολής στη Μεσσηνία, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Τουριστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Η Εταιρεία μας θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού από κάθε άποψη έργου και δηλώνουμε τη διάθεσή μας για τη διερεύνηση συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Φορείς, με σκοπό την ίδρυση Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία μας προτίθεται να ανεγείρει, με δικές της δαπάνες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία της σχολής, κατόπιν εξέτασης προτεινόμενου χώρου από τον Δήμο. Από την έρευνα που έχουμε κάνει για την ανέγερση της σχολής θα απαιτηθούν περί τα 7.500 τ.μ δόμησης μη συμπεριλαμβανομένων υπογείων, ενώ η δυναμικότητα σε αριθμό φοιτητών/σπουδαστών θα ανέρχεται σε διακόσιους (200). Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προτείνεται να διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για την ανέγερση της σχολής, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.»
Στη συνέχεια με την επιστολή προτείνεται ως διαδικασία που θα μπορούσε να ακολουθηθεί, αυτή της μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων), καθώς επίσης ότι, λόγω του ύψους της επένδυσης που θα λάβει χώρα εντός του δημοτικού ακινήτου, τίθεται ως αίτημα η χρονική διάρκεια να μπορούσε να οριστεί σε 40 έτη με δικαίωμα παράτασης μετά από αίτημα του μισθωτή για ακόμη 40 έτη.
Επίσης γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της εταιρείας για εξασφάλιση συνεργασίας με το AUG (Deree, Pearce, ALBA), το οποίο, σύμφωνα με την επιστολή «ιδρύθηκε το 1875, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο των ΗΠΑ στην Ευρώπη.»

Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η «Μελέτη Επιδράσεων της Λειτουργίας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα» (2023), του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναλύει επιστημονικά τα οφέλη και παραθέτει τους οικονομικούς δείκτες που θα επηρεάσουν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή σε θετική
κατεύθυνση.
Η πόλη από χωροταξική θεώρηση αποτελεί σημαντικό πόλο ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης και μάλιστα σε κατεύθυνση που έχει ανάγκη για την υποστήριξη των αναπτυξιακών επιδιώξεών της.
Ο χώρος του Ανατολικού Κέντρου (πρώην Στρατοπέδου) πληροί όλες τις προϋποθέσεις από άποψη καταλληλότητας για την εγκατάσταση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με την από 26-02-2024 επιστολή της ΤΕΜΕΣ Α.Ε για τους παρακάτω λόγους :
Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 2011, το Ανατολικό Κέντρο αποτελεί περιοχή με εγκεκριμένη χρήση γης αυτή του Πολεοδομικού Κέντρου Συνοικίας, για την οποία τόσο οι διατάξεις του Π.Δ ΦΕΚ 166/Δ/1986 όσο και του Π.Δ 59/2018 ΦΕΚ επιτρέπουν την εγκατάσταση υποδομών εκπαίδευσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω υλοποίηση μιάς τέτοιας πρωτοβουλίας.
Στον χώρο του Ανατολικού Κέντρου είναι ήδη εγκατεστημένες Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ και οι υπόλοιπες κεντρικές λειτουργίες (Φοιτητική Εστία, «Τέντα», λοιποί αθλητικοί χώροι) είναι απόλυτα συμβατές με την προτεινόμενη και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο χαρακτήρας της περιοχής ως ένας πόλος εκπαίδευσης και συνάθροισης νεολαίας.
Η πρόταση για την εγκατάσταση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα συμπίπτει χρονικά με την εκπόνηση της μελέτης για το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ¨Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» (Πρόσκληση ΑΤ 06 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ), και έχει σαν αντικείμενο όπως αναφέρθηκε:

α) την ανάπλαση – αναβάθμιση – αναζωογόνηση των λειτουργιών του Ανατολικού Κέντρου με την αξιοποίηση του χώρου που σήμερα παραμένει αδιαμόρφωτος

β) τη σύνδεσή του με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλιακή ζώνη καθώς και τη λειτουργική σύνδεσή του με την περιοχή ανατολικά της οδού Σφακιανάκη

γ) την διαμόρφωση όλων των κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων της περιοχής, και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ανατολικής πόλης.

Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αρμονική ένταξη της προτεινόμενης νέας εγκατάστασης στο υπάρχον πολεοδομικό περιβάλλον και ταυτόχρονα τη δυνατότητα για ρύθμιση και προσαρμογή με τον καλύτερο τρόπο της σχεδιαζόμενης ανάπλασης της περιοχής του ανατολικού κέντρου σε σχέση με τη νέα αυτή σημαντική λειτουργία στο χώρο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ως προς την ακριβή θέση εγκατάστασης της Σχολής Τουρισμού ελήφθησαν επιπλέον
υπόψη τα εξής:

Το γεγονός ότι στην προς ανάπλαση / αναδιαμόρφωση περιοχή του Ανατολικού Κέντρου και συγκεκριμένα στη νότια ζώνη επί της οδού Λακωνικής, στο χώρο μεταξύ των υπαρχουσών ιδιωτικών κατοικιών και της Φοιτητικής Εστίας , από το εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο (1989) προβλέπονται δύο χώροι προς μελλοντική δόμηση, με
χρήση για «αποκατάσταση ρυμοτομούμενων» και «δημοτικά στεγαστικά προγράμματα», ενώ πλέον έχουν εκλείψει οι συνθήκες για την αξιοποίησή τους για τον σκοπό αυτό.

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι δύο αυτοί χώροι είναι εφικτό να διευρυνθεί περαιτέρω δεδομένου ότι υπάρχει ικανός διαθέσιμος χώρος ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς, κατά θέση και μέγεθος, το ακίνητο που θα μπορούσε να αποτελέσει τον χώρο για την εγκατάσταση της Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας της Καλαμάτας, σύμφωνα με τις τεθείσες απαιτήσεις για εξασφάλιση δυνατότητας για συνολική δόμηση της τάξης των 7.500 τ.μ. Αυτό σημαίνει διάθεση χώρου περί τα 9.000 τ.μ

Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα προσδιορίζει επακριβώς τον χώρο για τη νέα αυτή χρήση.

Κατά την άποψή μας , για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και για λόγους διαφάνειας, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση σταδίου Τεχνικής Διαβούλευσης (προστάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας) για υποβολή προτάσεων ανάπτυξης (Master Plan) από τους ενδιαφερόμενους.