Κυριακή
29
Ιανουάριος
TOP

Δήμος Δυτικής Μάνης: Εργασίες αντιστήριξης της δημοτικής οδού στη θέση «Χαλικούρα» στη Στούπα

Τους δημότες του για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και αντιστήριξης της δημοτικής οδού στη θέση «Χαλικούρα» στον οικισμό Στούπα, ενημερώνει ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Τα έργα ξεκινούν άμεσα και μέχρι την αποπεράτωσή τους θα χρειαστεί να διακοπεί η πρόσβαση προς τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού και Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Ενημερώνουμε τους Δημότες και τους επισκέπτες τους Δήμου ότι, την Δευτέρα  12-12-2022  θα  ξεκινήσουν οι  εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης της δημοτικής οδού στη θέση «Χαλικούρα» του Οικισμού Στούπας, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Λόγω της φύσεως και της θέσης του έργου ο Δήμος έγινε αποδέκτης πολλαπλών αρνητικών απαντήσεων, σε διαδοχικές προσκλήσεις για την ανάθεση του έργου, από εργολάβους που δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή μας.

Κατόπιν των ανωτέρω στα πλαίσια της «διαδικασίας παροχής υπηρεσιών προς τρίτους», ο Δήμος  απευθύνθηκε  στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το οποίο ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά του  και οι  εργασίες  θα γίνουν με τη συνδρομή της Μονάδας Μελετών & Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ), όπου θα συνεισφέρει σε μηχανήματα έργου και εργατικό προσωπικό σε συνεργασία με ιδιώτη εργολάβο.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να διακοπεί η πρόσβαση προς τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού και Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ», για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον απαιτείται προσοχή λόγω της διέλευσης μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων επί των δημοτικών οδών του οικισμού της Στούπας.

Ζητάμε την κατανόηση από τους Δημότες μας αλλά και από τους επισκέπτες του Δήμου για την όχληση που θα προκληθεί και εφιστούμε την προσοχή σας για αποφυγή ατυχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.»