Πέμπτη
6
Οκτώβριος
TOP

Δήμος Καλαμάτας: Κοινοχρήστοι και κοινωφελείς χώροι με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Καλαμάτας θα εξασφαλίσει κοινοχρήστους και κοινωφελείς χώρους. Ειδικότερα πρόκειται για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»., για την οποία με απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος.

Για την εν λόγω δράση, ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 59.520,00€ μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021.

Με τη δράση αυτή θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί μέρος του υφιστάμενος σχεδιασμός του Δήμου, δεδομένου ότι παραμένουν αδιάνοικτα τμήματα οδών βασικών αξόνων, και δεν έχουν εξασφαλιστεί κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση πράξεων αναλογισμού, και πράξεων εφαρμογής αλλά και της αδυναμίας καταβολής από τον Δήμο αποζημιώσεων λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Προς τον σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητο και προτάθηκε η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη διάνοιξη οδών και την διαμόρφωση των προβλεπόμενων από το σχέδιο κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, τόσο σε περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης όσο και σε περιοχές του ρυμοτομικού σχεδίου 1905, με ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των τμημάτων που πρέπει να προηγηθούν.