Δευτέρα
5
Δεκέμβριος
TOP

Δήμος Οιχαλίας: Στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 τα έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Ο Δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει την έγκριση ένταξης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0035984672 στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020), της υπ΄ αριθμό 5474/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 4/2022 μελέτη, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Οιχαλίας, ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 485.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και αποσκοπεί στην ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δρόμων του οδικού δικτύου αγροτικής οδοποιίας πυροπλήκτων περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά.