Τετάρτη
24
Ιούλιος
TOP

Δήμος Πύλου-Νέστορος: Πρόσκληση για τη δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών

Δελτίο Τύπου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος καλεί όλους όσους ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πολιτών (ΑμεΑ, υπέργηροι κ.λ.π.) και διαβιούν σε δομημένες περιοχές, των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις και το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το Δήμο προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή τους, στην περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Η ανωτέρω πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύνταξης του Ειδικού Σχεδίου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 4ω, αρθ.23, Ν.4662/2020, και του υπ’αριθμ.Α1161/2023 εγγράφου Γ.Γ.Π.Π. Σκοπός του Σχεδίου αυτού είναι να ενημερώνονται εγκαίρως και με ασφάλεια για την άμεση και συντονισμένη απομάκρυνσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών φαινομένων, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εφαρμογή του μέτρου της “Οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών” στην περιοχή που διαβιούν.

Για την ένταξή τους στο Μητρώο, τα άτομα που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες ή οι προσωπικοί βοηθοί τους, ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα καλούνται να δηλώσουν τα κάτωθι στοιχεία: διεύθυνση κατοικίας, κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ) ή ευαλωτότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και το μεταφορικό μέσο που απαιτείται σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ.).

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της μετακίνησης των Ευάλωτων Ομάδων πολιτών καθώς επιτρέπει τον ορθό προγραμματισμό των μέσων του Δήμου κλπ, στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους, τόσο κατά την αρχική απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή όσο και κατά την επιστροφή τους στο χώρο διαμονής τους όταν πλέον θα έχει παρέλθει ο κίνδυνος.

Το Μητρώο θα τηρείται στον Δήμο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δεν θα δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, ήτοι για την έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμένη απομάκρυνση των ατόμων που έχουν ενταχθεί σε αυτό, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα, το Μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου και θα διαβιβαστεί στους υπόλοιπους, κατά τόπο, δημόσιους φορείς, που εμπλέκονται στο συντονισμό της δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ήτοι Περιφέρεια, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ).

Η ένταξη στο Μητρώο πραγματοποιείται με την κατάθεση Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία εκτός των ανωτέρων στοιχείων, δηλώνεται εγγράφως και η συγκατάθεσή των αιτούντων για την τήρηση των δεδομένων τους στο Μητρώο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 14-06-2024:

Α)στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Πύλου-Νέστορος (Πύλος),

Β)στο ΚΕΠ Χώρας,

Γ)στο ΚΕΠ Μεθώνης,

Δ)στο ΚΕΠ Χαρακοπιού,

Ε)στο δημοτικό κατάστημα Κορώνης,

Ζ)στο ΚΕΠ Χιλιοχωρίων και

Η)στο ΚΕΠ Παπαφλέσσα.