Παρασκευή
1
Μάρτιος
TOP

Δήμος Τριφυλίας: Μελέτη για τη βελτίωση του δρόμου Μεμί – Μουριατάδα

Την έγκριση της αριθ. 1/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τριφυλίας, προϋπολογισμού 996.260,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και την υποβολή αιτήματος για τη χρηματοδότηση της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑ – ΜΕΜΙ», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020- ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» – ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑ – ΜΕΜΙ» περιλαμβάνει τη βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Μουριατάδα – Μεμί που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων των όμορων οικισμών και ειδικότερα τη πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται η πλειοψηφία του πληθυσμού του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
• διάνοιξη και επένδυση με σκυρόδεμα τάφρων απορροής των ομβρίων,
• βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων τεχνικών απορροής των ομβρίων
• κατασκευή παράπλευρων προσβάσεων σε καλλιέργειες
• ασφαλτόστρωση
Η οδός είναι πλήρως διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες. Είναι μη ασφαλτοστρωμένη με αποτέλεσμα τη φθορά του καταστρώματος κάθε έτος κατά τη χειμερινή περίοδο και τη δυσκολία στη πρόσβαση σε πλήθος γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 6.767,43 μ. και το πλάτος του είναι 4,50 μ. Αρχή του έργου είναι η Βόρεια είσοδος της Μουριατάδας και τέλος του η συμβολή του με την Εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Η υποβαλλόμενη αριθ. 1/2022 Μελέτη είναι οριστική και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και τηρεί τις εγκυκλίους 41/18- 11-2005 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) και Ε14-2007 (α.π. ΔΜΕΟ/οικ/3856/23-5-2007) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Επιπλέον, η Ο.Ε. Τριφυλίας δεσμεύθηκε ότι το έργο θα συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τριφυλίας, όταν αυτό τροποποιηθεί.

Πηγή: gargalianoionline