Κυριακή
10
Δεκέμβριος
TOP

Δημόσιο: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ανοίγει πόρτα για εξαήμερη εργασία (ν/σ)

Μετά τον ιδιωτικό τομέα, πόρτα για εξαήμερη εργασία και στο Δημόσιο, ανοίγει το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αυτό καταγγέλλουν εργαζόμενοι σε συνέχεια της χθεσινής απάντησης του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη σε ερώτηση του aftodioikisi.gr. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα, ο Αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Βασίλης Πετρόπουλος «για όσους πιστεύουν ότι το νομοσχέδιο αφορά τον ιδιωτικό τομέα και όχι το δημόσιο πλανούνται πλάνη οικτρά. Οι ανατροπές που επιχειρούνται στα εργασιακά δεν κάνουν διακρίσεις», προσθέτει. Και εξηγεί: «Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχουν άρθρα από τα οποία το δημόσιο εξαιρείται (1Α,69Α/69Β/70Α/182Α/189) για το υπόλοιπο νομοσχέδιο όμως δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Έτσι λοιπόν η εργασία τα Σάββατα με προσαύξηση (ΑΡΘΡΟ 25 &26) ισχύει και για υπηρεσίες του  Δημοσίου είτε λειτουργούν σε 24ωρη βάση είτε όχι. Τ ι σημαίνει η προσαύξηση 40% που λέει ο νόμος για έναν εργάτη καθαριότητας: 780ευρώ βασικός μισθός/30ημέρες που υπολογίζεται το ημερομίσθιο=26 ευρώ μικτά Χ 40% η προσαύξηση= 10.4 ευρώ μικτά. 8 ευρώ καθαρά για να καταργήσουν τον πενθήμερο!!! Το ισχύον καθεστώς προέβλεπε ότι όποιος εργαζόταν Σάββατο θα έπαιρνε ένα ρεπό με αμοιβή την επόμενη βδομάδα ώστε να μην υπάρχει καταστρατήγηση του πενθημέρου», καταλήγει ο κ. Πετρόπουλος.

-Στο άρθρο 3 παρ. 3 του ν/σ (σ.σ. τροποποιεί το άρθρο 69 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου -π.δ. 80/2022, Α’ 222), όπου προβλέπονται οι εξαιρέσεις δεν γίνεται καμία αναφορά στην εργασία τα Σάββατα: “Τα άρθρα 1Α, 69Α, 69Β, 70Α, 182Α και 189 δεν εφαρμόζονται σε εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον ισχύουν για τα ζητήματα αυτά ειδικές διατάξεις”

-Καμία εξαίρεση δεν προβλέπεται για το Δημόσιο και στα άρθρα 25 (Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας) και 26 (Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας) του ν/σ που τροποποιούν τα άρθρα 182Β και 182Γ του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου. Μάλιστα στο άρθρο 25 παρ. 4 γίνεται σαφής αναφορά ότι “δεν υπάγονται στο παρόν οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις”.

-Στο άρθρο 25 προβλέπεται ότι: “1. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, δύναται να επιτρέπεται, η απασχόλησή τους κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας, εφόσον καταχωρίζεται από τον εργοδότη, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. 2. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Στον εργαζόμενο καταβάλλεται το ημερομίσθιο της έκτης (6ης) ημέρας, προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%)”.

Βολεύει τους δημάρχους

Ίσως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από την ΚΕΔΕ…