Πέμπτη
29
Φεβρουάριος
TOP

Διπλά πτυχία στα ελληνικά Πανεπιστήμια

Τι είναι τα «διπλά» και τι τα «κοινά» πτυχία που μπαίνουν στην καθημερινότητα των φοιτητών; Και τι τα πτυχία «πρωτεύουσας» (major) και «δευτερεύουσας» (minor) σημασίας; Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στον νέο νόμο-πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει ένα νέο μοντέλο διοίκησης που δέχεται σειρά αμφισβητήσεων, αλλά παράλληλα περιέχει και σειρά από καινοτόμες αλλαγές.

Ετσι, τo «διπλό» πτυχίο αποτελείται (τουλάχιστον) από δύο χωριστούς τίτλους σπουδών (δύο διαφορετικά πτυχία) που χορηγούνται σε έναν φοιτητή κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων τους. Το διπλό πτυχίο πρέπει επίσης να υπογράφεται από την αρμόδια Αρχή του οικείου ιδρύματος και να αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες τους.

Ενα «κοινό» πτυχίο, από την άλλη, είναι αυτό στο οποίο κάποιος μελετάει δύο διαφορετικά θέματα (διπλή εξειδίκευση) ταυτόχρονα, τα οποία στη συνέχεια συνδυάζονται σε ένα κοινό πτυχίο. Το πτυχίο αυτό πρέπει, επίσης, να υπογράφεται από κοινού από τις αρμόδιες Αρχές δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων ιδρυμάτων και να αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες τους.

Πώς, όμως, τα παραπάνω θα εφαρμοστούν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας; Οπως αναφέρει το νομοσχέδιο, «τμήματα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ μπορούν να διοργανώνουν διπλά προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου (dual major), τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο ισότιμων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σε δύο διακριτά γνωστικά αντικείμενα».

διαβάστε την συνέχεια του ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ