Πέμπτη
1
Δεκέμβριος
TOP

ΠΤΥΧΙΑ Tag

Τι είναι τα «διπλά» και τι τα «κοινά» πτυχία που μπαίνουν στην καθημερινότητα των φοιτητών; Και τι τα πτυχία «πρωτεύουσας» (major) και «δευτερεύουσας» (minor) σημασίας; Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στον νέο νόμο-πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και

Στη Βουλή η ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης - H χώρα μας διαθέτει από τους μεγαλύτερους φοιτητικούς πληθυσμούς της Ευρώπης - Ποιες επιστήμες επιλέγουν οι φοιτητές - Brain drain στην κατηγορία των διδακτόρων. Μόνο ένας στους δύο φοιτητές που