Δευτέρα
24
Ιανουάριος
TOP

Δωρεά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενός κλιβάνου αποστείρωσης στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας

Μια ουσιαστική δωρεά της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το νοσοκομείο Κυπαρισσίας λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες στην περιοχή αλλά και τις σημαντικές ελλείψεις που εντοπίζονται. Για την ακρίβεια η Περιφέρεια δώρισε έναν κλίβανο αποστείρωσης για τις ανάγκες του μικροβιολογικού τμήματος.

Η ανακοίνωση του ΓΣ Μεσσηνίας -Ν.Μ. Κυπαρισσίας:

“Στις 12-11-2021, η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας παρέλαβε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δωρεά που αφορά ένα Κλίβανο (MEMMERT UN 55 των 53 LIT), ο οποίος τοποθετήθηκε και εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος του μικροβιολογικού εργαστηρίου της μονάδας μας.

Το μηχάνημα αυτό θα συμβάλει και θα συμπληρώσει τις προσπάθειες θωράκισης της μονάδας μας με ιατρικά μηχανήματα για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ασθενών και πολιτών της περιοχής ευθύνης της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ.Νίκα Παναγιώτη ακόμα μια φορά για την άμεση ανταπόκριση και την συνεχή και έμπρακτη προσφορά του στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.

                                                                           Δημήτριος Λαμπρόπουλος

                                                                          Αναπληρωτής Διοικητής

                                                                                  Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας