Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ 2023 2024 για τους εργάτες γης (video)

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών (ΠΤΧ) για τα έτη 2023 και 2024. Για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη νομοθεσία υπάρχουν δομικές διαφοροποιήσεις καθώς το ανώτατο όριο αδειών διαμονής αναφέρεται πλέον σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι ανά Νομό.