Παρασκευή
19
Αύγουστος
TOP

Ένα σπουδαίο έργο που αλλάζει το δήμο Μεσσήνης – Τι περιλαμβάνει η ΜΠΕ για την αντιπλημμυρική προστασία και ανάδειξη του Παμίσου (pics)

Ένα σπουδαίο έργο για την ανάπτυξη του δήμου Μεσσήνης με σημαντικό αποτύπωμα για τη Μεσσηνία είναι αυτό που δρομολογείται για την αντιπλημμυρική προστασία του Παμίσου συνδυαστικά με τα έργα ανάδειξης και αξιοποίησης των εκβολών και της παρόχθιας ζώνης.

Ένα έργο που οραματίστηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Τσώνη και που είχε παλέψει γι’ αυτό, και που σήμερα η Δημοτική Αρχή του Γιώργου Αθανασόπουλου είναι σε θέση να «τρέξει» προσδοκώντας τα σημαντικά οφέλη που φέρνει η προοπτική υλοποίησής του. Στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 6 Ιουλίου και ακολούθως την Πέμπτη 7 Ιουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Καλαμάτας θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Παμίσου από το “ΦΡΑΓΜΑ” Άρι – Μεσσήνη – Εκβολές στη θάλασσα και Μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης».

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στα εξεταζόμενα έργα περιλαμβάνονται :

– η διευθέτηση του ποταμού Πάμισου από το “φράγμα” Άρι ‐ Ρουφράχτη μέχρι τις εκβολές  του στην θάλασσα, σε μήκος 9 χλμ. περίπου.

– Η διευθέτηση του ποταμού Άρι από την γέφυρα προς τον οικισμό Αίπειας μέχρι τον Α.Κ. 18 (Μεσσήνη‐Θουρία), μήκους 5 χλμ. περίπου.

– Η διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων, μήκους 10 χλμ. περίπου.

– Η οριοθέτηση των παραπάνω τμημάτων (θα μελετηθούν σε δεύτερο στάδιο, δεν εξετάζονται στην ΜΠΕ).

– Ο έλεγχος τόσο της υφιστάμενης λειτουργίας του “φράγματος” Άρι ‐ Ρουφράχτη επί του π. Πάμισου και του ρόλου του στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, όσο και του φορέα του ρουφράχτη, βάσει του οποίου και εφόσον απαιτηθεί, θα εκπονηθεί μελέτη  έργων συντήρησης.

– Η περιβαλλοντική ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής των εκβολών του Πάμισου ποταμού και της παρόχθιας ζώνης από τις εκβολές μέχρι την περιοχή της γέφυρας Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης, δηλαδή σε μήκος 3,5 περίπου χλμ.

– Η κατασκευή πεζογέφυρας επί του π. Πάμισου που θα συνδέει τη δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης.

– Η βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της εκβολής του π. Πάμισου.

Τα αντιπλημμυρικά έργα που προτείνονται παρουσιάζονται λεπτομερώς στα σχέδια που επισυνάπτονται και αφορούν σε:

  1. Έργα βασικής υποδομής και αφορούν σε καθαρισμό και διαμόρφωση κοίτης κατά μήκος των όχθεων, κατασκευή αναχωμάτων, ενίσχυση πρανών, και λιμενικά έργα εκβολής) με σαφή αντιπλημμυρικό και προστατευτικό χαρακτήρα έναντι των καταγεγραμμένων κινδύνων πλημμύρας που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή.
  2. Ανακατασκευή του ρουφράχτη, με ενσωματωμένη γέφυρα στη στέψη του, σε μικρή απόσταση κατάντη του υφιστάμενου. Αυτή η ανακατασκευή, δεν συνιστά νέο έργο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» αρδευτικού χαρακτήρα, ούτε τροποποίηση υφιστάμενου με αύξηση μεγέθους ταμιευτήρα, ούτε μεταβολή ‐ αύξηση ποσοτήτων υδροληψίας για άρδευση ή άλλη χρήση, αλλά αφορά απλά στην λειτουργική αποκατάσταση του υφιστάμενου.
  3. Ανακατασκευή 2 γεφυρών, επί της Ε.Ο. και οικισμού Αιπείας.
  4. Έργα περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης του Πάμισου, μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης. Οι προτάσεις του πεζόδρομου και του ποδηλατόδρομου, της πεζογέφυρας και του χώρου αναψυχής θα συμβάλλουν καταλυτικά στην αναβάθμιση μιας περιοχής ουσιαστικά υποβαθμισμένης σήμερα, και θα αποτελέσουν νέο σημείο αναφοράς για εκτόνωση, αναψυχή και εμπλουτισμό αυτού του είδους των υποδομών στην περιοχή των εκβολών των ποταμών Αρι και Πάμισου.

ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αναλυτικά τα προτεινόμενα έργα σε όλο το εύρος του ποταμού:

Στη συμβολή Ε.Ο. και ποταμού Πάμισου (βόρειο άκρο Πάρκου Μεσσήνης κατά την Αρχιτεκτονική Μελέτη):

– Χώρος στάθμευσης (12 θέσεων)

– Σημείο Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης

– Αρχή Πεζοδρόμου – Ποδηλατοδρόμου

– Σήμανση με σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος

– Χαμηλή φύτευση

  1. Στην παρόχθια περιοχή του ποταμού Πάμισου που εκτείνεται από βορρά έως νότο:

– Πεζόδρομος – Ποδηλατόδρομος

– Στάσεις – Καθιστικά (ανά 250μ και ευρύτεροι χώροι ανά 750μ)

– Σήμανση με σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος

  1. Στην εκβολή του ποταμού Πάμισου (νότιο άκρο Πάρκου Μεσσήνης κατά την Αρχιτεκτονική Μελέτη):

– Χώρος στάθμευσης (30 θέσεων)

– Υπαίθριο θέατρο ποικίλων χρήσεων (σύνθεση κερκίδων 100 θέσεων) ‐ τελικά θα

γίνει απλή διαμόρφωση του χώρου

– Καφέ – Αναψυκτήριο – Χώροι Υγιεινής – Αποδυτήρια ‐ Περίπτερο

– Εγκαταστάσεις Ναυταθλητισμού

– Αθλητικοί χώροι (συγκρότημα 3 γηπέδων)

– Πεζογέφυρα

– Σήμανση με σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος

– Υψηλή και χαμηλή φύτευση (σε όλη την περιοχή και στη θέση του υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ).

Το είδος αυτών των παρεμβάσεων έχει συνδυασθεί αρμονικά με τα προτεινώμενα υδραυλικά έργα και αποτελούν κατ’ εξοχήν ήπιες παρεμβάσεις φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα και είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις προβλέψεις του ΓΠΣ Μεσσήνης.

Με την υλοποίησή τους αναμένεται να αλλάξει η όψη της περιοχής των εκβολών του Πάμισσου και από περιθωριακή και απωθητική να γίνει ελκυστική περιοχή.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Πολλαπλά τα οφέλη που αναμένονται τόσο σε τοπικό, όσο σε περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο.

Με τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας και την αποπεράτωση του αυτοκινητόδρομου Αθήνα – Καλαμάτα έχει ξεκινήσει και αναμένεται εντονότερη τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Η αντιμετώπιση του πλημμυρικού προβλήματος, σε συνδυασμό με έργα περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης της περιοχής των εκβολών του Πάμισου, θα συμβάλει θετικά στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη από την άρση των πλημμυρικών κινδύνων τόσο σε οικονομικό όσο και ψυχολογικό επίπεδο του τοπικού και δραστηριοποιούμενη γεωργικά στην περιοχή. Επίσης και στη βάση του πολεοδομικού σχεδιασμού, προβλέπεται ανάπτυξη της περιοχής με τουριστικές και οικιστικές χρήσεις, οι οποίες όμως χρειάζονται την αντιπλημμυρική θωράκιση που θα προσφέρουν τα έργα. Με την πεζογέφυρα επίσης θα επέλθει περιπατητική ενοποίηση των δύο δήμων, στην περιοχή της παραλίας, και αναμενόμενη αξιοποίηση σε μια περιοχή σχετικά μη αναπτυγμένη, άρση της απομόνωσης και προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων φιλικών σε σχέση με το σήμερα.