Σάββατο
15
Ιούνιος
TOP

Επανεκκίνηση με 50.000 συν 74.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Επιπλέον 50.000 θέσεις εργασίας θα ενταχθούν τον Ιανουάριο στο πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε από το υπουργείο Εργασίας ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενεργειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας.

Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000 οι επιδοτούμενες θέσεις του προγράμματος (συνολικά θα φθάσουν τις 150.000), όπως ορίζει η σχετική τροπολογία που ήδη ψηφίσθηκε από την Βουλή.

Εντός των επόμενων εβδομάδων θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος της επιδότησης κλπ.

Το ήδη υπάρχον πρόγραμμα (το οποίο θα ενισχυθεί από την νέα χρονιά), προβλέπει ως κίνητρο για τη νέα πρόσληψη, την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών.

Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των

επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό – πέραν των ασφαλιστικών εισφορών – με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.

Προγράμματα 540 εκατομμυρίων ευρώ

Πέραν τούτου το υπουργείο Εργασίας έχει σχεδιάσει επιπλέον προγράμματα για την επανένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας, συνολικού ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ταμείο Ανάκαμψης. Τα προγράμματα θα ολοκληρωθούν έως το 2025 και υπολογίζεται ότι συνολικά θα δημιουργηθούν περισσότερες από 74.000 θέσεις εργασίας.

Τα προγράμματα αφορούν μακροχρόνια ανέργους, άνεργες μητέρες, θύματα κακοποίησης, ΑΜΕΑ, ειδικές ομάδες και τοπικές οικονομίες. Αναλυτικά:

1. Πρόγραμμα 12.000 θέσεων πρακτικής άσκησης για νέους 18-30, με προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ.

2. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 1-2 ετών για ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. άνεργες μητέρες, θύματα κακοποίησης, ΑμεΑ), με προϋπολογισμό 111 εκατ. ευρώ.

3. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 18 μηνών για μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών στη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα – περιφέρειες με το 4ο και το 5ο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη αντίστοιχα – με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.

4. Πρόγραμμα 15.000 θέσεων εργασίας 6 μηνών συνοδευόμενες από 3 μήνες εντατικής κατάρτισης σε τομείς υψηλής ζήτησης (κυρίως digital), με προϋπολογισμό 92 εκατ. ευρώ.

5. Πρόγραμμα 5.000 θέσεων εργασίας 15 μηνών στο πλαίσιο του Green Jobs Initiative, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

6. Πρόγραμμα 22.500 θέσεων εργασίας σε τοπικές οικονομίες συνοδευόμενες από εκπαίδευση προσαρμοσμένη σε προσωπικές ανάγκες και ικανότητες ανέργων, με προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ.

7. Πόροι ύψους 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε καινοτόμα πιλοτικά προγράμματα για τη στήριξη των ανέργων.

8. Πόροι 57 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, με στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του, καθώς και των ψηφιακών και κτηριακών του υποδομών.