Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

Επίσκεψη νέων από το σεμινάριο Boost Your Skills to Help the NEETS του προγράμματος Erasmus +39 στο Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης

Το γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης του Δήμου Καλαμάτας επισκέφτηκε ομάδα 20 νέων που προέρχονταν από 13 διαφορετικές χώρες. Η εν λόγω ομάδα βρέθηκε στην Καλαμάτα για το εκπαιδευτικό σεμινάριο  Boost Your Skills  to Help the NEETS το οποίο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +39 Workers. Τo πρόγραμμα υλοποιείται από την ΚΟΙΝ.ΣΕΠ Culti multi.

Ενημερώθηκαν για τα αξιοθέατα της περιοχής, την ιστορία του τόπου καθώς και τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα.

Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον των νέων για την πορεία του Δήμου προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, μέσω της συμμετοχής του Δήμου στο δίκτυο των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε..