Παρασκευή
23
Φεβρουάριος
TOP

Επιτυχής ολοκλήρωση δοκιμών για το νέο σύστημα διανομής αντιμέτρων EW του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού από την Elbit Systems

Το νέο σύστημα διανομής αντιμέτρων DESEAVER MK-4 4ης γενιάς θα εγκατασταθεί από την Elbit Systems στα πλοία του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού

H Elbit Systems και το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια σειρά δοκιμών για το σύστημα αντιμέτρων DESEAVER MK-4 (CMDS) στα πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού. Οι δοκιμές αξιολόγησαν την ικανότητα του νέου συστήματος ναυτικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (EW) να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε σύνθετα σενάρια επίθεσης πυραύλων, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης αντιπερισπασμών από πολλούς εκτοξευτές έναντι πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών.

Το DESEAVER MK 4 αποτελεί ένα σύστημα αντιμέτρων 4ης γενιάς με πλήρη ισχύ δυνατοτήτων soft kill αντιπυραυλικής άμυνας, ως μέρος της Ενσωματωμένης Σουίτας Ηλεκτρονικού Πολέμου (IEWS) της Elbit Systems. Τα ISTAR και το IEWS της Elbit είναι επίσης λειτουργικά συμβατά τόσο με το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, όσο και με άλλες ναυτικές δυνάμεις.

Το σύστημα DESEAVER MK 4 παρέχει περιμετρική προστασία έναντι πολλαπλών απειλών από πυραύλους που προέρχονται ταυτόχρονα από διαφορετικές κατευθύνσεις. Το σύστημα συνίσταται από πολλούς εκπαιδεύσιμους και σταθεροποιημένους εκτοξευτές που είναι ικανοί για γρήγορη και ακριβή τοποθέτηση και εκτόξευση αντιπερισπασμών που επιλέγονται από τους αντιπυραυλικούς αλγόριθμους. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια σειρά παθητικών και ενεργών αντιπερισπασμών. Τέλος, όπως και οι προκάτοχοί του, το σύστημα DESEAVER επιτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα μάχης πλοίων.

Ο Oren Sabag, Γενικός Διευθυντής της Elbit Systems ISTAR & EW, σημείωσε για το νέο σύστημα: «Είμαστε περήφανοι για τη συνεχή συνεργασία μας και την υποστήριξη του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού. Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών αποδεικνύει περαιτέρω την αξιοπιστία της τεχνολογίας μας και των προηγμένων δυνατοτήτων προστασίας που προσφέρει ενάντια σε νέες και εξελισσόμενες απειλές».

Σχετικά με την Elbit Systems

H Elbit Systems Ltd. αποτελεί μια διεθνή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας και εμπορικής φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει την Elbit Systems και τις θυγατρικές της, δραστηριοποιείται στους τομείς της αεροδιαστημικής, σε συστήματα ξηράς και ναυτικού, διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, υπολογιστών, παρακολούθησης πληροφοριών και αναγνώρισης (“C4ISR”), μη επανδρωμένων συστημάτων αεροσκαφών, προηγμένων ηλεκτρο-οπτικών , ηλεκτρο-οπτικών διαστημικών συστημάτων, σουίτες EW, συστήματα νοημοσύνης σήματος, συνδέσμους δεδομένων και συστήματα επικοινωνιών, ραδιόφωνα, συστήματα και πυρομαχικά που βασίζονται στον κυβερνοχώρο. Η Εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στην αναβάθμιση των υφιστάμενων πλατφορμών, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την άμυνα, την εγχώρια ασφάλεια και τις εμπορικές εφαρμογές και την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων εκπαίδευσης και προσομοίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://elbitsystems.com/ , αλλά και τα κανάλια της εταιρείας στο Twitter , το Facebook, το YouTube και το LinkedIn.

Το δελτίο τύπου αυτό μπορεί να περιέχει ορισμένες δηλώσεις ‑για μελλοντικές εκτιμήσεις (κατά την έννοια της Ενότητας 27Α του Νόμου περί Τίτλων του 1933, όπως αυτή τροποποιήθηκε, της Ενότητας 21Ε του Νόμου περί Κεφαλαιαγοράς του 1934, όπως αυτή τροποποιήθηκε και του Ισραηλινού Νόμου περί Τίτλων του 1968) σχετικά με την Elbit Systems Ltd. ή/και τις θυγατρικές της (συλλογικά, «η Εταιρεία»), στον βαθμό που τέτοιες δηλώσεις δεν σχετίζονται με ιστορικά ή τρέχοντα γεγονότα. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες, εκτιμήσεις, προβλέψεις και υποθέσεις της διοίκησης για μελλοντικά γεγονότα. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις ασφαλούς λιμένα της Πράξης περί Αναμόρφωσης Δικαστικών Θεμάτων Ιδιωτικών Τίτλων του 1995. Οι δηλώσεις αυτές δεν αποτελούν εγγυήσεις μελλοντικών αποδόσεων και συμπεριλαμβάνουν ρίσκο, αβεβαιότητες και υποθέσεις σχετικά με την Εταιρεία, που δύσκολα προβλέπονται, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για τα μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα, τις αναμενόμενες στρατηγικές ανάπτυξης και τις αναμενόμενες τάσεις στη λειτουργία της Εταιρείας.  Συνεπώς, τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις και οι τάσεις μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις λόγω πολλών διαφορετικών παραγόντων, όπως: εφαρμογή και διάρκεια συμβολαίων πελατών, κυβερνητικές ρυθμίσεις και εγκρίσεις, αλλαγές στις κυβερνητικές προτεραιότητες προϋπολογισμού, τη γενικότερη πολιτική και οικονομική κατάσταση και την κατάσταση αγοράς στις χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί ή κάνει πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των ΗΠΑ και άλλων, αλλαγές στις συνθήκες παγκόσμιας υγείας και στις μακροοικονομικές συνθήκες, διαφορές στις αναμενόμενες και στις πραγματικές επιδόσεις προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εκτέλεσης υπό μακροπρόθεσμα σταθερά συμβόλαια, αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και το αποτέλεσμα νομικών ή/και ρυθμιστικών διαδικασιών.  Οι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι πλήρεις και περαιτέρω πληροφορίες περιέχονται στην πιο πρόσφατη ετήσια αναφορά της Elbit Systems Ltd. στη Φόρμα 20-F, η οποία είναι διαθέσιμη στο αρχείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Όλες οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις ισχύουν μόνο από την ημερομηνία έκδοσης αυτού του δελτίου. Αν και η Εταιρεία πιστεύει πως οι εκτιμήσεις που αποτυπώνονται σε αυτές τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εύλογες, δεν μπορεί να εγγυηθεί μελλοντικά αποτελέσματα, επίπεδα δραστηριότητας, επιδόσεις ή επιτεύγματα. Επιπλέον, ούτε η Εταιρεία, ούτε κάποιο άλλο πρόσωπο αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλώσεων μελλοντικών εκτιμήσεων αυτών. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης των δηλώσεων μελλοντικών εκτιμήσεων.

Η Elbit Systems Ltd., το λογότυπό της, το εμπορικό της σήμα, το προϊόν της, οι υπηρεσίες της και τα ονόματα των διαδικασιών της που εμφανίζονται στο Δελτίο Τύπου αυτό είναι όλα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Elbit System Ltd. ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.  Κάθε άλλο εμπορικό σήμα, προϊόν, υπηρεσία και όνομα διαδικασίας είναι εμπορικό σήμα των αντίστοιχων κατόχων τους.  Η αναφορά ή χρήση προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας εκτός αυτών της Elbit Systems Ltd. δεν καταδεικνύει σύσταση, έγκριση, συνεργασία ή χορηγία του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της διαδικασίας αυτής από την Elbit Systems Ltd. Κανένα μέρος του περιεχομένου δεν θα ερμηνευτεί ως παρέχουσα σιωπηλά ή estoppel ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άδεια ή δικαίωμα οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Elbit Systems Ltd. ή τρίτου, εκτός από όσα ορίζονται ρητά στο παρόν.