Τετάρτη
6
Δεκέμβριος
TOP

ΕΠΣΜ: Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου η υποβολή των δικαιολογητικών για την έκδοση Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή

Μόλις έξι ημέρες απομένουν για όσους προπονητές επιθυμούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίο Πιστοποίησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΣ Μεσσηνίας, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 29η Σεπτεμβρίου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης,αφορά τα σωματεία των Α’ και Β’ τοπικών κατηγοριών, είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο., με ημερομηνία λήξης 31.12.2024.
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) το οποίο θα γράφει: ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο..
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο της Ε.Π.Σ..
8) Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ., Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι μέχρι τις 29/09/2023, σε περίπτωση που κάποιο σωματείο έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την καταλυτική ημερομηνία, τιμωρείται βάση τον ΚΑΠ2023.