Σάββατο
3
Ιούνιος
TOP

Έρευνα: Η ανεργία αλλά και η …«φτώχεια στην εργασία» απειλούν τους νέους

Οι νέοι ηλικίας 18 – 24 ετών κινδυνεύουν σε σημαντικό βαθμό -σε σχέση με άλλες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες- από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το στοιχείο αυτό -σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία των νέων (36,8% τον προηγούμενο Απρίλιο)- καταδεικνύουν το μεγαλύτερο πρόβλημα των νέων της χώρας μας.   

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στην Ελλάδα διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο φτώχειας στην εργασία και οι νέοι 18-24 ετών στην Ελλάδα. Τη διετία 2019-2020, κίνδυνο φτώχειας στην εργασία αντιμετώπισε το 15% των νέων 18-24 ετών στην Ελλάδα έναντι 12,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο δείκτης που απεικονίζει  το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας στην εργασία αποτυπώνει το ποσοστό των απασχολουμένων που έχουν ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο του κινδύνου φτώχειας. Με άλλα λόγια εργαζόμενοι που δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Εκτός εργασίας και εκπαίδευσης

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των νέων 18-24 ετών που δεν εργάζονται αλλά ούτε συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Μέχρι το 2010 υπήρχε σχετική σύγκλιση των ποσοστών μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ, τα επόμενα χρόνια αυξήθηκε σημαντικά στη χώρα μας το ποσοστό των νέων που βρίσκονταν εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ενδεικτικά την περίοδο 2013-2017 στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 24,3% ενώ στην ΕΕ 15,9%.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σχετική βελτίωση στην Ελλάδα αν εξαιρέσουμε το 2020 όπου λόγω της πανδημικής κρίσης το ποσοστό σημείωσε μια αύξηση φτάνοντας το 19,3%. Το 2021 το ποσοστό των νέων δίχως εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα μειώθηκε στο 16,7%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 13,7%.

 

ΠΗΓΗ ot.gr