Παρασκευή
23
Φεβρουάριος
TOP

Γιατί είναι επικίνδυνο να πατάω τη διαχωριστή γραμμή του δρόμου; Η άγνωστη λεπτομέρεια που μας διαφεύγει

Η πρόσφυση των τροχών δεν εξαρτάται μόνο από τον τύπο του οδοστρώματος αλλά και από την βαμμένη σήμανση που υπάρχει πάνω του.

Η κατασκευή των δημόσιων δρόμων τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλά πέρα από αυτές υπάρχουν και καθορισμένες απαιτήσεις για την υλοποίηση της προσωρινής και μόνιμης οριζόντιας σήμανσης, με γραμμές συνεχείς ή διακεκομμένες, μηνύματα ή σύμβολα.

Η οριζόντια σήμανση του οδοστρώματος υλοποιείται με την χρήση βαφών, θερμοπλαστικών ή ψυχροπλαστικών υλικών, προκατασκευασμένα κολλητικά φύλλα και ανάγλυφες διαγραμμίσεις. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλοι τύποι υλικών, εφ’ όσον τα τελικά προϊόντα φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη carandmotor.gr