Δευτέρα
24
Ιανουάριος
TOP

ΓΝ Καλαμάτας: 0,82% η συμμετοχή στην απεργία της 1ης Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 01/12/2021 η Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΙΑΤΡΙΚΟ 152 0 0,00
ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 85 3 3,53
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 436 4 0,92
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ 184 0 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 857 7 0,82