Σάββατο
1
Απρίλιος
TOP

ΓΝ Καλαμάτας: Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, πώς δίνεται η απαλλαγή

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Καλαμάτας:

“Στο  με αρ. 3794/13.08.2021 ΦΕΚ τ. Δεύτερο δημοσιεύθηκε η αρ. πρωτ. Δ1α.οικ.50933 Απόφαση Υπουργείου με θέμα «Διαδικασία και λόγοι  απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».

Το Προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας  που  εμπίπτει  στις διατάξεις του άρθρου 2 του ανωτέρω ΦΕΚ θα πρέπει να υποβάλλει την σχετική αίτησή του στην αρμόδια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.”