TOP

Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη: πότε ξεκινούν τα έργα – Κλειδί οι απαλλοτριώσεις

Σε φάση ωρίμανσης περνούν οι οριστικές μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com αυτή την εποχή οριστικοποιούνται πολλές από τις μελέτες ενώ ολοκληρώνονται και οι προτάσεις (επί των μελετών) από τον ανάδοχο που αφορούν τεχνικά ζητήματα.

Μέσα στον Μάρτιο εκτιμάται ότι θα εχουν δοθεί όλες οι προτάσεις από το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – INTRAKAT που έχει αναλάβει το έργο και οι οποίες θα εξεταστούν από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στη συνέχεια θα ενσωματωθούν στις υπάρχουσες μελέτες του έργου και σύμφωνα με την ΑΕΠΟ που διαθέτει. Τροποποίηση στην ΑΕΠΟ μπορεί να υπάρξει εφόσον κάποια από τις προτάσεις διαφοροποιείται σημαντικά από τις υφιστάμενες μελέτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί να είμαστε 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης όμως όπως προβλέπεται στις συμβάσεις περίπου ο πρώτος χρόνος της αναλώνεται στην οριστικοποίηση των μελετών όπως άλλωστε γίνεται και σε άλλες αντίστοιχες συμβάσεις (π.χ. για το flyover ή για το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη του ΒΟΑΚ). Το χρονοδιάγραμμα παραμένει ως έχει, εκτός αν από την συμφωνημένη έναρξη των εργασιών υπάρξει καθυστέρηση χωρίς να ευθύνεται ο ανάδοχος. Αυτό συνέβη για παράδειγμα στο flyover στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης όπου δόθηκε πεντάμηνη παράταση. Στο Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη προς ώρας είμαστε εντός χρόνου. Στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα κυρίως στο βόρειοανατολικό άκρο του άξονα.

Κλειδί οι απαλλοτριώσεις

Ένα σημείο που μπορεί να ανατρέψει τον χρονικό προγραμματισμό του έργου (και γενικά κάθε έργου) είναι η παράδοση των χώρων. Αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον νόμο 7α (αναγκαστική απαλλοτρίωση) για να μπορέσει το έργο να ξεκινήσει στο συνολο του.

Για αυτό, μένει να δούμε πότε θα εκδικαστούν οι υποθέσεις (καθώς θα πρέπει να συνοπολογιστεί και το φαινόμενο των αναβολών) για να οριστούν οι προσωρινές τιμές, να κατατεθούν τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στη συνέχεια να βγει το ΦΕΚ. Με αυτό το ΦΕΚ το Δημόσιο μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία απόδοσης του χώρου στον ανάδοχο. Εκεί ουσιαστικά θα δρομολογηθεί και η εναρξη του αρά και η ολοκλήρωση του έργου.

Το προφίλ του έργου

Το κόστος του έργου όπως αυτό εγγράφεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών είναι 311,23 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συνολικά σχεδόν 50 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα μέχρι την Μεθώνη. Τα πρώτα χιλιόμετρα αφορούν ανακατασκευή του υφιστάμενου άξονα ενώ τα περισσότερα χιλιόμετρα αφορούν στην δημιουργία νέου δρόμου.

Η κατασκευή – αναβάθμιση του άξονα μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου 4 χρόνια. Ο άξονας Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη είναι η φυσική συνέχεια του αυτοκινητόδρομου Μορέα. Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του ο οδηγός θα μπορεί να φτάνει σε 2 ώρες και 30 λεπτά στην περιοχή της Πύλου και σε περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά στην περιοχή της Μεθώνης.

Τα χαρακτηριστικά του νέου άξονα δεν θα είναι κλειστού αυτοκινητόδρομου (δηλαδή με ανισόπεδους κόμβους). Ο νέος δρόμος θα είναι ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή με πιο ήπια χαρακτηριστικά και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Τα τρία τμήματα

Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει συνολικό μήκος 48,7 Km. Ειδικότερα:

(α) Το τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος έχει μήκος 16,4 Km και αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Η αρχή του έργου (ΧΘ 0+000) βρίσκεται σε υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο, στην περιοχή της εξόδου από την πόλη της Καλαμάτας και το τέλος του στη ΧΘ 16+411, στην οποία συνδέεται με το οδικό δίκτυο Ριζόμυλος – Πύλος,

Το πέρας της χάραξης χωροθετείται στον οικισμό Ριζόμυλος, όπου συναρμόζεται με τον οδικό άξονα Ριζόμυλος – Καλαμάτα. Το τμήμα αυτό εκτός από την αρτηρία μήκους 25,7 Km, περιλαμβάνει την κατασκευή παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 21,3 Km, κάθετων οδών συνολικού μήκους 3,5 Km, πέντε (5) γεφυρών συνολικού μήκους 764 m, πενήντα δύο (52) κιβωτοειδών οχετών, ενός (1) ανισόπεδου κόμβου, επτά (7) ισόπεδων κόμβων, έξι (6) ισόπεδων κυκλικών πλατειών, έξι (6) ανισόπεδων κάτω διαβάσεων και μίας (1) ανισόπεδης άνω διάβασης και

(γ) Το τμήμα Πύλος – Μεθώνη έχει μήκος 7,9 Km και χωροθετείται επί της υφιστάμενης Ε.Ο. Πύλος – Μεθώνη και ταυτίζεται με το τέλος της μελέτης «Ενιαία παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου» (Χ.Θ. 13+266,40). Το πέρας της χάραξης χωροθετείται στη βόρεια είσοδο της πόλης Μεθώνης. Το τμήμα αυτό εκτός από την αρτηρία μήκους 7,9 Km, περιλαμβάνει την κατασκευή παράπλευρων οδών και κάθετων οδών συνολικού μήκους 0,5 Km, δέκα (10) κιβωτοειδών οχετών και τριών (3) ισόπεδων κόμβων.

πηγή: www.ypodomes.com