Τετάρτη
12
Ιούνιος
TOP

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Όλη η διαδικασία για τα δωρεάν self test

Στη δημοσιότητα δόθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας για τη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου στην οποία θα μπορούν να υποβληθούν περίπου 2,8 εκατ. Έλληνες με ένα απλό self test από τα φαρμακεία.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν την Τετάρτη (05.06.24) τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η διαδικασία της διάγνωσης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, θα περιλαμβάνει και αυτοδιάγνωση με δωρεάν αυτοδιαγνωστικό κιτ (self test) που θα παραλάβουν οι δικαιούχοι χωρίς χρέωση από τα συμβεβλημένα φαρμακεία.

-Διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα

 • αδενωματώδεις πολύποδες του παχέος εντέρου,
 • καρκίνο του παχέος εντέρου,
 • φλεγμονώδη νόσο του παχέος εντέρου (Crohn’s ή ελκώδη κολίτιδα),
 • σύνδρομο Λιντς (Lynch syndrome),
 • οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση (Familial Adenomatous Polyposis, FAP),
 • κληρονομικό καρκίνο του εντέρου (hereditary bowel cancer).

Τα 4 στάδια

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει σε 4 στάδια.

Συγκεκριμένα στα εξής:

1. Αυτοδιάγνωση (self test)

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (selftest) για τον καρκίνο του παχέος εντέρου από τους δικαιούχους. Η παράδοση στους δικαιούχους της δράσης των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test kit), καθώς και η συλλογή και καταχώριση των αποτελεσμάτων αυτών, γίνεται μέσω των φαρμακείων,

2. Επίσκεψη σε γιατρό

Επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο για κλινική αξιολόγηση, σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει θετικό αποτέλεσμα από την αυτοδιαγνωστική δοκιμασία

3. Κολονοσκόπηση – πολυποδεκτομή

Τη διενέργεια ενδοσκοπικής πολυποδεκτομής, στην περίπτωση που από τη διαγνωστική κολονοσκόπηση ανευρεθoύν ένας ή περισσότεροι πολύποδες μεγέθους μικρότερου του ενός εκατοστού και

4. Βιοψία

Διενέργεια βιοψίας, βάσει των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής κολονοσκόπησης.

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος

Η παραλαβή της αυτοδιαγνωστικής συσκευής (selftest kit) θα γίνεται αποκλειστικά από τα συνεργαζόμενα στη δράση φαρμακεία.

Οι δικαιούχοι που έχουν άυλη συνταγογράφηση, θα ενημερώνονται για την αυτόματη έκδοση της ειδοποίησης μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).

Οι λοιποί δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθεύονται το self – test kit με τον ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενα με τη δράση φαρμακεία.

Σε κάθε περίπτωση, γενική ενημέρωση των δικαιούχων για τη δράση θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΠΠΕ, του διαδικτυακού τόπου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Μετά τη διενέργεια της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) ο δικαιούχος θα ενημερώνει για το αποτέλεσμα το συνεργαζόμενο φαρμακείο, από το οποίο προμηθεύτηκε το selftest kit. Από εκεί και πέρα η διαδικασία θα είναι η εξής:

 • Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η δράση τερματίζεται για τον/την δικαιούχο,
 • σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο/η δικαιούχος υποβάλλεται σε κλινική αξιολόγηση,
 • σε περίπτωση άκυρου αποτελέσματος, η διαδικασία επαναλαμβάνεται άπαξ με την αυτόματη έκδοση ειδοποίησης.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα της δεύτερης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας είναι ομοίως άκυρο, η δράση τερματίζεται για τον/την δικαιούχο.

Κλινική αξιολόγηση και διαγνωστική κολονοσκόπηση

Εφόσον το αποτέλεσμα self-test είναι θετικό, θα δημιουργείται αυτόματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εσωτερικός κωδικός, ο οποίος θα παρέχει στους/στις δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ιατρική επίσκεψη για τη διενέργεια κλινικής αξιολόγησης από ιατρό γαστρεντερολόγο/ ενδοσκόπο πιστοποιημένο χρήστη του ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε σε συνεργαζόμενο στη δράση πάροχο υπηρεσιών υγείας.

Η ιατρική επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών από την καταχώριση του αποτελέσματος του self-test.

Όσοι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία άυλης συνταγογράφησης, θα λάβουν ενημέρωση μέσω sms στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και με e-mail ότι είναι δικαιούχοι ιατρικής επίσκεψης. Οι λοιποί δικαιούχοι θα μπορούν να προσέλθουν και να χορηγήσουν τον Α.Μ.Κ.Α. τους σε γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο συνεργαζόμενου στη δράση παρόχου.

Μετά την ολοκλήρωση της κλινικής αξιολόγησης, ο γιατρός θα καταχωρεί το αποτέλεσμα αυτής στο ΣΗΣ, καταγράφοντας κατά πόσον ο/η δικαιούχος μπορεί ή όχι να υποβληθεί σε διαγνωστική κολονοσκόπηση και, σε αρνητική περίπτωση, τον σχετικό λόγο.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν δύναται να υποβληθεί σε διαγνωστική κολονοσκόπηση, η δράση τερματίζεται. Εάν δύναται να υποβληθεί σε διαγνωστική κολονοσκόπηση, εκδίδονται αυτόματα:

 • ειδική συνταγή με χρονική διάρκεια ισχύος δύο μηνών για την προμήθεια καθαρτικού για την προετοιμασία του δικαιούχου πριν από τη διενέργεια της διαγνωστικής κολονοσκόπησης, από συνεργαζόμενο στη δράση φαρμακεία.
 • παραπεμπτικό με χρονική διάρκεια ισχύος ομοίως δύο μηνών για τη διενέργεια της διαγνωστικής κολονοσκόπησης, το οποίο εκτελείται από τον γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο που πραγματοποίησε την κλινική αξιολόγηση. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει, τόσο την πρόκληση μέθης, όσο και την αποζημίωση της προηγηθείσας κλινικής αξιολόγησης.

Διαγωνιστική κολονοσκόπηση και βιοψία

Εφόσον κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής κολονοσκόπησης εντοπιστούν πολύποδες μεγέθους μικρότερου του ενός εκατοστού, θα διενεργείται ενδοσκοπική πολυποδεκτομή.

Εάν εντοπιστούν πολύποδες, συμπεριλαμβανομένων όσων αφαιρούνται λόγω μεγέθους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εύρημα το οποίο χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης, ο γαστρεντερολόγος/ενδοσκόπος θα λαμβάνει δείγμα για τη διενέργεια βιοψίας.

Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαγνωστικής κολονοσκόπησης από τον γιατρό που την διενήργησε.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο γαστρεντερολόγος/ενδοσκόπος καταχωρήσει στο ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τη λήψη δείγματος για τη διενέργεια βιοψίας, θα εκδίδεται αυτόματα σχετικό παραπεμπτικό με χρονική διάρκεια ισχύος δύο μηνών.

Η βιοψία θα γίνεται σε συνεργαζόμενο στη δράση εργαστήριο, που διαθέτει παθολογοανατομικό τμήμα. Το εργαστήριο θα ενημερώνει για το αποτέλεσμα της βιοψίας τον γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο που διενήργησε την διαγνωστική κολονοσκόπηση και τον/την δικαιούχο.

Κατόπιν τούτου, ο/η δικαιούχος θα επισκέπτεται τον ίδιο γιατρό για τις απαιτούμενες οδηγίες και κατευθύνσεις.

Της Γιάννας Σουλάκη / Πηγή: iatropedia.gr