Πέμπτη
13
Ιούνιος
TOP

Κλείνει η ψαλίδα στις αμοιβές ανδρών, γυναικών – Τι δείχνουν οι έρευνες

Του Κώστα Κατίκου

Μικρότερες έγιναν οι μισθολογικές ανισότητες που χωρίζουν τις γυναίκες από τους άνδρες ενώ παραμένουν υψηλές και εις βάρος ων γυναικών οι ανισότητες στην απασχόληση, στην πολιτική εκπροσώπηση και στις θέσεις ευθύνης (στελεχιακό δυναμικό) των επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (EIGE) έχει αναπτύξει τον Δείκτη Ισότητας ανδρών – γυναικών ο οποίος αξιολογεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της κάθε χρόνο σε κλίμακα από 1 έως 100 για το επίπεδο της ισότητας ανάμεσα στα δυο φύλα.

Για την Ελλάδα η έρευνα του 2024 έδειξε ότι στο διαχρονικό θέμα του χάσματος των αμοιβών, οι γυναίκες βρίσκονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά των ανδρών, ενώ παραμένουν οι ανισότητες στην απασχόληση όπου τα ποσοστά στις γυναίκες υστερούν έναντι της απασχόλησης των ανδρών, όπως επίσης και στην ανεργία που είναι υψηλότερη στις γυναίκες.

Η Ελλάδα παρουσιάζει σχετικά χαμηλό μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το 2018 οι ελληνίδες εργαζόμενες έλαβαν μισθούς, 10,4% χαμηλότερους από τους άνδρες.

Το 2021, τα στοιχεία για το μέσο ισοδύναμο καθαρό εισόδημα δείχνουν ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι σχεδόν μηδενικό.

Σύμφωνα με την έρευνα το 2018 οι αμοιβές για τις ελληνίδες σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης ήταν κατά μέσο όρο 1.524 ευρώ μαζί με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) ενώ στους άνδρες μισθωτούς η αμοιβή ήταν υψηλότερη κατά 278 ευρώ επιπλέον (σε ΜΑΔ).  Για το 2021 το χάσμα τείνει να εξαλειφθεί και η μισθολογική ανισότητα δεν θεωρείται πλέον ότι απέχει από τον μέσο όρο της Ε.Ε

Στην Ε.Ε έχει ψηφιστεί (από τον Απρίλιο του 2023) σχετική οδηγία που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των μισθολογικών διακρίσεων και στη μείωση της διαφοράς αμοιβών μεταξύ των φύλων στην ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη capital.gr