Παρασκευή
19
Ιούλιος
TOP

Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις για τους 1.468 μόνιμους διορισμούς στην Αυτοδιοίκηση

Τροποποιήθηκε η Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αλλαγές δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 6/3.2.2022.

Οι μεταβολές αφορούν κυρίως στην προσθήκη επισήμανσης στον Πίνακα Εντοπιότητας του Κεφαλαίου Α΄ της Προκήρυξης, καθώς και στη συμπλήρωση αποδεκτών Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών του Παραρτήματος Ζ΄ της Προκήρυξης.

Σύμφωνα με την επίσημη Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην εν λόγω Προκήρυξη, παρατείνεται μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου 2022.

Επισημαίνουμε ότι πλέον τα ΦΕΚ της εν λόγω Προκήρυξης είναι τα εξής:

– 66/31.12.2021

– 2/18.1.2022

– 6/3.2.2022

Από τις συνολικά 1.468 θέσεις:

– oι 1.123 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

– oι 304 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

– oι 39 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και

– oι 2 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

πηγή: www.airetos.gr