Κυριακή
27
Νοέμβριος
TOP

Νέα ευκαιρία για κλείσιμο φορολογικών υποθέσεων

Περισσότερες από 2.500 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που είχαν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα, λόγω του όγκου των υποθέσεων το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να παρατείνει τη λειτουργία της επιτροπής, παρέχοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2022.

Όπως προκύπτει από τη νέα διάταξη οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην επιτροπή τόσο για τις παλαιές φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες οι αιτήσεις εξωδικαστικής επίλυσης απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, όσο και για  υποθέσεις που κατέστησαν εκκρεμείς ή θα καταστούν εκκρεμείς ενώπιον του Σ.τ.Ε. και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 29 Ιουλίου 2022.

Για τις υποθέσεις αυτές ο  φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής για την εξώδικη επίλυση της φορολογικής διαφοράς που έχει προκύψει από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022.  Σύμφωνα με τον νόμο, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκειμένου να προσφύγουν στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης διαφορών:

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

– Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου, λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

– Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

– Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη capital.gr