Πέμπτη
1
Δεκέμβριος
TOP

Οδηγοί και εργάτες καθαριότητας ανέλαβαν υπηρεσία

Έξι οδηγοί και έντεκα εργάτες καθαριότητας ανέλαβαν υπηρεσία την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, που προσελήφθησαν στο Δήμο Καλαμάτας με διαδικασία ΑΣΕΠ. Οι υπάλληλοι αυτοί θα εργασθούν στο Δήμο επί οκτάμηνο.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα εργασθούν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων.

Ο Δήμαρχος τους καλωσόρισε, ευχήθηκε καλή συνεργασία και τους ζήτησε να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.