Τετάρτη
24
Απρίλιος
TOP

Οι δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, υλοποιώντας δράσεις ειδικά αφιερωμένες στο γυναικείο πληθυσμό, με στόχο την προστασία, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες και τα προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας παρέχουν στήριξη σε ευάλωτες γυναίκες ανεξαρτήτως καταγωγής, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και υφιστάμενη βία ή κακοποίηση κ.α. Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης ατομικών υποθέσεων, εκπαίδευσης, ένταξης και διασύνδεσης με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς, ατομική ή και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη, ψυχοκοινωνική φροντίδα. Κύριος στόχος είναι η ενδυνάμωση κοριτσιών και γυναικών, η ενίσχυση της αυτονόμησής τους και η ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Επιπλέον, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ, ανέπτυξε την Υπηρεσία Συντονισμού θεμάτων Προστασίας, με σκοπό να παρέχει στα προγράμματα και τις δράσεις του τεχνική υποστήριξη για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τον περιορισμό και την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας μέσω:

  • εκπαιδεύσεων στο προσωπικό και τους εθελοντές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
  • της δημιουργίας εγχειριδίων και οδηγών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας
  • της ανάπτυξης διαδικασιών και πρωτοκόλλων για τη διαχείριση περιπτώσεων κακοποίησης
  • της ενεργού συμμετοχής σε Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα για θέματα Ισότητας των Φύλων, Προστασίας και Πρόληψης και Αντιμετώπισης της βίας και της κακοποίησης
  • Ημερίδων ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία και τις ευάλωτες ομάδες
  • της σχεδίασης πιλοτικού προγράμματος για την επαγγελματική κατάρτιση γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση κλπ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει μέσα από τις Υπηρεσίες του τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Ισότητα των Φύλων, δηλώνοντας τη μηδενική ανοχή του στην έμφυλη βία αλλά και σε κάθε μορφή βίας.