Τρίτη
27
Σεπτέμβριος
TOP

Οι… δυσλειτουργίες έφεραν «πλήρη αναδιάρθρωση», αντικαταστάθηκε το σύνολο -σχεδόν- του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Σε πλήρη αναδιάρθρωση, με αντικατάσταση του συνόλου -σχεδόν- του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) προχώρησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόεδρος του εν λόγω οργάνου Παναγιώτης Νίκας, μετά την διαπίστωση διοικητικών δυσλειτουργιών σε αυτό.

Διευθύντρια στο ΠΤΑ ορίστηκε η οικονομολόγος Ιωάννα Γκεράζη, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με πολύχρονη εμπειρία στην Διεύθυνση Οικονομικού.

Οι οδηγίες που δόθηκαν από τον περιφερειάρχη εστιάζουν στην καλή συνεργασία του εν λόγω οργάνου με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Εργων και Οικονομικών των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η άμεση εξόφληση προμηθευτών και αναδόχων έργων.