Παρασκευή
1
Μάρτιος
TOP

Οι γυναίκες εργαζόμενες βλέπουν τη σύνταξη με το…κιάλι

Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και η μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην πολιτική και τις επιχειρήσεις, δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι γυναίκες έχουν κατοχυρώσει τα δικαιώματά τους και μάλιστα εκείνα που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση. Έρευνα του Transamerica Center for Retirement Studies (TCRS), κρούει τον κώδωνα αναφέροντας ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην επιτύχουν οικονομικά ασφαλή συνταξιοδότηση συγκριτικά με τους άνδρες λόγω των κοινωνικών αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Η πανδημία, όπως έχει επισημανθεί και σε άλλες έρευνες, όξυνε το πρόβλημα, αφού οι γυναίκες παρέμειναν στο σπίτι και επιβαρύνθηκαν με τα οικογενειακά βάρη, βάζοντας την καριέρα σε δεύτερη μοίρα. Αντιμετώπισαν οικονομικές προκλήσεις και οπισθοδρομήσεις στην απασχόληση.

Το 58% αναφέρει την εξόφληση κάποιας μορφής χρέους ως οικονομική προτεραιότητα, ενώ το 31% κάνει λόγο για εξόφληση των βασικών εξόδων διαβίωσης ως τη μέγιστη αγωνία του.

Στην πλειονότητά τους πάντως οι εργαζόμενες εκφράζουν έντονη ανησυχία για το μέλλον της Κοινωνικής τους Ασφάλισης. Η TCRS σημειώνει ότι, παρά τον σημαντικό αριθμό γυναικών που αποταμιεύουν, πολλές μπορεί να μην αποταμιεύουν αρκετά, με βάση τις αναφερόμενες συνολικές συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις του νοικοκυριού. Οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις αυξάνονται και εδώ βάσει ηλικίας. Οι γυναίκες που ανήκουν στη γενιά Gen Z έχουν εξοικονομήσει $26.000, οι Millennials έχουν εξοικονομήσει $29.000, όσες συμπεριλαμβάνονται στο Gen X έχουν εξοικονομήσει $51.000 και οι Baby Boomers έχουν εξοικονομήσει $101.000.

«Οι γυναίκες εργαζόμενες έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις συνταξιοδοτικές τους προοπτικές συμμετέχοντας στον οικονομικό προγραμματισμό», λέει η Catherine Collinson, Διευθύνουσα Σύμβουλος και πρόεδρος του Transamerica Institute και TCRS. «Ένας δυνητικός αναξιοποίητος πόρος για τις γυναίκες είναι να επωφεληθούν από τα εργαλεία και τους πόρους που προσφέρει ο πάροχος του συνταξιοδοτικού προγράμματος του εργοδότη τους που μπορεί να τις βοηθήσει να θέσουν στόχους και να διαχειριστούν την επένδυσή τους».