Τετάρτη
12
Ιούνιος
TOP

Οι στοχεύσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τουρισμό (video)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη δομήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα τουριστική περίοδο, με βασικό ζητούμενο την εξωστρέφεια και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα φιλοδοξεί να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού για τη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών, με στόχο τη διάρκεια και τη συνέχεια των πολιτικών, την ευθυγράμμιση των εταίρων του οικοσυστήματος τουρισμού, και την στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.