Κυριακή
27
Νοέμβριος
TOP

Ορισμός υπευθύνου Ενεργειακών Υποδομών – Εγκαταστάσεων Δήμου Καλαμάτας

Με Απόφαση Δημάρχου ορίστηκε τις προηγούμενες ημέρες ως υπεύθυνη Ενεργειακών Υποδομών – Εγκαταστάσεων για το Δήμο Καλαμάτας με αρμοδιότητα και στα Νομικά του πρόσωπα, η Γενική Γραμματέας του Δήμου, Μαρία Νταμάτη.

Ο ορισμός έγινε για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων της απόφασης του ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3424) σε κάθε κτήριο του δημοσίου τομέα για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Εν συνεχεία η υπεύθυνη Ενεργειακών Υποδομών – Εγκαταστάσεων με Απόφαση της θα ορίσει τους Διοικητικούς Υπευθύνους για τη διαχείριση των υποδομών της αρμοδιότητας της.