Τρίτη
23
Απρίλιος
TOP

Παράταση ενός έτους για τις αδειοδοτήσεις μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στους Δήμους

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος&Ενέργειας και Κοινωνικής Συνοχής%Οικογένειας που αφορά την παράταση της προθεσμίας αδειοδότησης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στους Δήμους.

Ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 η προθεσμία για την αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικών τους προσώπων, οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αδειοδότησής τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/81551/25.6.2007 (Β’ 1136) υπουργικής απόφασης και συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Στην απόφαση για την παράταση της δυνατότητας ολοκλήρωσης της αδειοδότησης των μονάδων φροντίδας των ηλικιωμένων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι  «η διακοπή λειτουργίας των εν λόγω δομών, λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης εκ του νόμου άδειας λειτουργίας, θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ωφελούμενων των ΜΦΗ, ως των κατ’ εξοχήν ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, λόγω έλλειψης επαρκών κρατικών δομών ή ιδρυμάτων για τη μεταφορά και περίθαλψή τους, ιδιαίτερα, των απόρων ηλικιωμένων και εκείνων που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.

πηγη in.gr