Παρασκευή
9
Δεκέμβριος
TOP

Ποιοι και πόσοι θα προσληφθούν στο Δημόσιο το 2023

Προσλήψεις σε τέσσερα πεδία προγραμματίζει η κυβέρνηση για το 2023, βάσει των αποφάσεων του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου και των ανακοινώσεων του ΥΠΕΣ, κ. Μάκη Βορίδη.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο πεδίο βρίσκονται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού που εμπίπτουν στον κανόνα 1:1, στο δεύτερο οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού που δεν εμπίπτουν στον κανόνα 1:1, στο τρίτο εκείνες που αφορούν όσους έχουν έμμισθη εντολή (εκτός 1:1) και στο τέταρτο πεδίο το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/μίσθωσης έργου.

Με όρους αριθμών, στις 17.942 ανέρχονται οι μόνιμες προσλήψεις. Από αυτές, οι 15.641 προσλήψεις εμπίπτουν στον κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), εκ των οποίων οι 3.155 για το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας (περιλαμβάνονται 1.700 ΕΠΟΠ), 2.265 στους δήμους (οι 1.000 στη δημοτική αστυνομία), 1.357 στο υπουργείο Υγείας και 1.230 στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Από τις θέσεις που δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω κανόνα (συνολικά 2.301), οι 1.367 είναι για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Εγκρίθηκαν επίσης 22.344 θέσεις ΙΔΟΧ (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), αριθμός που είναι μειωμένος κατά 12% σε σχέση με πέρυσι, (με βάση σχετική νομοθετική δέσμευση), καθώς και 2.658 θέσεις εποχικού προσωπικού. Από το προσωπικό ΙΔΟΧ η μερίδα του λέοντος (7.259 θέσεις) προορίζονται για το υπουργείο Εσωτερικών για καθαρίστριες.

Πιο αναλυτικά οι προσλήψεις ανά πεδίο και Υπουργείο θα γίνουν το 2023 ως εξής:

1. Προσλήψεις τακτικού προσωπικού που εμπίπτει στον κανόνα 1:1

Ποιοι και πόσοι θα προσληφθούν στο Δημόσιο το 2023

2. Προσλήψεις τακτικού προσωπικού που δεν εμπίπτει στον κανόνα 1:1

τακτικές προσλήψεις εκτός 11

3. Προσλήψεις με έμμισθη εντολή (εκτός 1:1)

προσλήψεις έμμισθης εντολής

4. Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/μίσθωσης έργου

ιδοχ

εποχικές προσλήψεις

ΠΗΓΗ capital.gr