Τρίτη
23
Απρίλιος
TOP

Ποιοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στα ταμεία σε 72 δόσεις

Τον Ιανουάριο θα ανοίξει η πλατφόρμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr από αρμόδια στελέχη.

Υπενθυμίζεται πως στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ανήκαν σε πληττόμενους κλάδους ή σε κλάδους οι οποίοι έκλεισαν με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Μπορούν να εντάξουν οφειλές που γεννήθηκαν οποιαδήποτε μήνα στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021.

Μ΄άλλα λόγια, ένας πληττόμενος επιχειρηματίας μπορεί να εντάξει χρέη από 1 έως και 17 μήνες, κατά το προαναφερθέν διάστημα.

Παράλληλα, όσοι πληττόμενοι επιχειρηματίες ενέταξαν τις οφειλές αυτές, προηγούμενα, στην πάγια ρύθμιση 12 δόσεων, μπορούν να “μεταφέρουν” τις εν λόγω οφειλές στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Σημειώνεται η πρώτη δόση της εν λόγω ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.

Επίσης, για όποιον πληττόμενο επιχειρηματία θέλει να εξοφλήσει τις οφειλές της περιόδου Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021 χωρίς να ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορεί να το κάνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό σημαίνει πως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οφειλές αυτές δεν θα καταστούν ληξιπρόθεσμες, καθώς ισχύει για αυτές “καθεστώς” παράτασης πληρωμής.

Χαρακτηριστικά, η τροπολογία του Υπ. Εργασίας, κου Κωστή Χατζηδάκη προβλέπει πως η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραπάνω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 72 μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των 12 δόσεων από 27 Οκτωβρίου 2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΗΓΗ