Παρασκευή
12
Απρίλιος
TOP

Πώς το γκισέ στο Δημόσιο θα γίνει παρελθόν

Με τις συνέπειες της ψηφιοποιήσης των συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο να είναι, ήδη, ορατές, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς επιδιώκει να περάσουν στην επόμενη «πίστα» του εγχειρήματος. Να μειωθεί δηλαδή, ο αριθμός των διαδικασιών που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί μία συναλλαγή με στόχο την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων. Είναι ενδεικτικό ότι οι περίπου 1,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές με το Δημόσιο που πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά το 2022 επέτρεψαν σε κάθε πολίτη να αποφύγει 100 επισκέψεις σε γκισέ. Υπολογίζεται ακόμη, ότι οι περισσότερες από 13.200 μεταβιβάσεις οχημάτων που πραγματοποιήθηκαν από τις 14 Ιουλίου 2022 μέσω του Gov.gr, συνεπάγονται εξοικονόμηση περίπου 20 ευρώ και δύο ωρών σε χρόνο μετακίνησης και αναμονής ανά συναλλαγή.

Με σκοπό την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, χθες, σε ειδική εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος παρουσίασε την πλατφόρμα www.diadikasies.gov.gr που αποτελεί προϊόν της εθνικής πολιτικής διοικητικών διαδικασιών. Επιδιώκεται να λειτουργήσει ως πύλη ενημέρωσης για τις δράσεις που υιοθετούνται για την μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ μέσω αυτής πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν διαδικασίες που κρίνουν ότι πρέπει να απλοποιηθούν.

Για παράδειγμα, όπως γίνεται γνωστό μέσω της πλατφόρμας, αυτή τη στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η απλούστευση 44 διαδικασιών, όπως η χορήγηση ειδικών σημάτων λειτουργίας και η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων. Για αρκετές, όπως η σύσταση ατομικής επιχείρησης, που είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής atomiki.gov.gr, η απλούστευση έχει ολοκληρωθεί. Όπως σημείωσε, χθες, ο κ. Πιερρακάκης, η ίδρυση μίας ατομικής επιχείρησης απαιτούσε περισσότερες από πέντε επισκέψεις, μεταξύ των οποίων σε ΕΦΚΑ και ΓΕΜΗ.

«Έπρεπε να πηγαίνεις σε μία σειρά από γκισέ για να πάρεις συγκεκριμένα πιστοποιητικά για να μπορέσεις να ιδρύσεις μία ατομική επιχείρηση. Οι πέντε επισκέψεις πλέον γίνονται πέντε λεπτά και η επίσκεψη είναι πλέον ψηφιακή μέσω του gov.gr» σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μία ακόμη διαδικασία που συντομεύθηκε περιλαμβάνει την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας προσώπου ή νομικής οντότητας που απαιτούσε 25 έγγραφα που έχουν περιοριστεί σε μόλις ένα. Υπολογίζεται ότι από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι σήμερα, οι περισσότερο από 1 εκατ. αιτήσεις για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού περιόρισαν το διοικητικό βάρος κατά 89% για τους πολίτες και κατά 18% για το Δημόσιο ή κατά περίπου 8 εκατ. ευρώ. «Στο τέλος της επόμενης τετραετίας ο στόχος είναι, με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι αλληλεπιδράσεις μας με το Δημόσιο να είναι ψηφιακές» είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Εκτός από το εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών, μέσω του οποίου ανασχεδιάζονται οι διοικητικές διαδικασίες, το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας συμπληρώνουν τα «όπλα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας. Μέσω του «Μίτος» αποτυπώνονται λεπτομερώς τα βήματα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί μία συναλλαγή με το Δημόσιο, ενώ, προσεχώς, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις (π.χ. μέσω e-mail) για τις αλλαγές που υιοθετούνται σε μία διαδικασία (π.χ. απαλοιφή κάποιων βημάτων). Μέσω του παρατηρητηρίου για τη γραφειοκρατία μετριέται η επίδραση σε κόστος και χρόνο της απλοποίησης των διαδικασιών.

Το κόστος ενός συνεργείου οχημάτων

Η λειτουργία συνεργείων οχημάτων είναι μία από τις απλοποιημένες διαδικασίες για την οποία το Παρατηρητήριο γραφειοκρατίας έχει πραγματοποιήσει μελέτη μέτρησης του διοικητικού βάρους. Βάσει, δηλαδή, του προηγούμενου καθεστώτος, ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να υποβάλει αίτηση για αναγγελία έναρξης δραστηριότητας και λειτουργίας της επιχείρησης στην κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για να εξασφαλίσει αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας.

Σε πέντε ημέρες, η υπηρεσία αφότου ολοκλήρωνε τον τυπικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου είτε ενημέρωνε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων είτε του χορηγούσε βεβαίωση υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας. Στη συνέχεια, σε ένα μήνα, η αρμόδια υπηρεσία προχωρούσε σε ουσιαστικό έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών και εξέταζε την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την έναρξη λειτουργίας. Τέλος, εφόσον συνέτρεχαν όλες οι προϋποθέσεις, χορηγούσε τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Μετά την ψήφιση του άρθρου 9 του ν. 4796/2021, η λειτουργία των συνεργείων οχημάτων έχει ενταχθεί σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω της πύλης Gov.gr (notifybusiness.gov.gr), μέχρι να ενεργοποιηθεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Σημαντικό μέρος της απλούστευσης, όπως αναφέρει η έκθεση του Παρατηρητηρίου, αποτελεί το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος ούτε μεταβαίνει στην αρμόδια υπηρεσία για να υποβάλει αίτηση λειτουργίας. Ούτε έχει υποχρέωση να συνυποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, το οποία, ωστόσο, οφείλει να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του. Τα μέχρι πρότινος, δηλαδή, έξι βήματα, περιορίστηκαν σε ένα, οδηγώντας στην μείωση κατά 32,5%, σε 155,4 χιλ. ευρώ του ετήσιου διοικητικού βάρους. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 7.400 ώρες ενασχόλησης του προσωπικού, με μέσος κόστος ανά ώρα τα 21 ευρώ.

πηγη moneyreview.gr