Τετάρτη
24
Απρίλιος
TOP

Πρωτοβουλία “Policy connect Μεσσηνία” από τη Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας “Messinian Business Routes” – Σειρά εκδηλώσεων και εργαστηρίων στη Μεσσηνία

Η θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας “Messinian Business Routes”, η οποία έχει συσταθεί από την ΕτΑΠ του Επιμελητήριου Μεσσηνίας και την Φάος ΚοινΣΕπ, με την υποστήριξη του ImpactHub Athens και του Ιδρύματος Google, με οδηγό τη δέσμευσή της να προωθήσει και να ενισχύσει την επιχειρηματική καινοτομία, διοργανώνει μια σειρά τριών (3) εκδηλώσεων-εργαστηρίων, με σκοπό τη διερεύνηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής καινοτομίας στη Μεσσηνία και τη διατύπωση  συμπερασμάτων και πολιτικών που θα οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσσηνίας.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις εντάσσονται στην πανελλήνια Πρωτοβουλία Policy connect, στο πλαίσιο της οποίας έχουν διοργανωθεί έξι (6) Policy Recommendations Focus Groups τον Νοέμβριο του 2023 στην Αθήνα και μέχρι τον Απρίλιο του 2024 θα διοργανωθούν αντίστοιχα Stakeholders Events σε έξι (6) περιφέρειες της Ελλάδας.Τα εργαστήρια θα αποτελέσουν την έναρξη του επίσημου διαλόγου ανάμεσα στους διαφορετικούς stakeholders του οικοσυστήματος της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας – εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων και ιδιωτικών εταιρειών, ενεργά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης – και στόχος είναι ο οραματισμός ενός βιώσιμου πλάνου για τη Μεσσηνία και τους κατοίκους της μακροπρόθεσμα, με κεντρικό άξονα την συνδιαμόρφωση προτάσεων για την ενίσχυση και ώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων από όλη την Ελλάδα, συγκεντρώνονται και δημοσιεύονται ως policy recommendations που αποστέλλονται σε σχετικούς θεσμικούς φορείς, εταίρους και παράγοντες της καινοτομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για εξέταση και υιοθέτηση.Η Πρωτοβουλία “Policy Connect Μεσσηνία”, ξεκινά τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, με ένα εργαστήριο (Multistakeholder Workshop) που θα φέρει στο ίδιο τραπέζι, φορείς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, για να συζητήσουν την προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στην Μεσσηνία.Θα ακολουθήσουν ένα εργαστήριο χαρτογράφησης αναπτυξιακών ευκαιριών και προκλήσεων στην Μεσσηνία, με έμφαση στην διατήρηση του εργαζόμενου πληθυσμού τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, και μία διαβούλευση-χαρτογράφηση λύσεων, προτάσεων και συστάσεων τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου.