Σάββατο
3
Ιούνιος
TOP

Ψήφισμα του Δ.Σ. Καλαμάτας για το νερό

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Μαρτίου 2023,

Ψ η φ ί ζ ε ι      

Λέει:

  • Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό αποτελεί δημόσιο – κοινωνικό αγαθό.
  • Όχι στις συνενώσεις των ΔΕΥΑ. Ναι στη συνεργασία, όχι στη μεταφορά των προβλημάτων.
  • Ναι στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ των ΔΕΥΑ.
  • Ναι στην ενεργειακή ενίσχυση των ΔΕΥΑ και των Συνδέσμων Ύδρευσης.
  • Ναι στον έλεγχο και την εποπτεία από τους Δήμους. Να μην υπαχθούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το νερό (ύδρευσης – άρδευσης) και τα αστικά απόβλητα.