Τετάρτη
5
Οκτώβριος
TOP

Σεμινάριο για το marketing στο τυποποιημένο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (video)

Αρχές και μέθοδοι μάρκετινγκ και τεχνικές για το marketing στο τυποποιημένο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Πολλά και χρήσιμα τα εφόδια για τους συμμετέχοντες που είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ουσιαστική βάση για τον τρόπο που μπορούν να προωθήσουν το προϊόν τους

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ARTOLIO (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean). Το ARTOLIO, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη μικρών ελαιοπαραγωγών σε όλη τη Μεσόγειο, μέρος του προγράμματος ENI CBC MED για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο, αποτελεί μια «πλατφόρμα» που αφορά στη λεκάνη της Μεσογείου με συμμετοχές φορέων από τις Μεσογειακές χώρες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Κύπρου, της Παλαιστίνης, της Ιορδανίας και της Ισπανίας, και κύριο σκοπό έχει την αξιοποίηση και προώθηση της αγοράς εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, επενδύοντας σε εξοπλισμό και γνώσεις σε παραδοσιακούς παραγωγούς ελαιολάδου και ιδιοκτήτες μικρών ελαιοτριβείων.