Σάββατο
2
Δεκέμβριος
TOP

Στον αριθμό δικαιωμάτων υπολογίζεται η ποινή 25% από μεταβιβάσεις φέτος

H κύρια αλλαγή σε σχέση µε πέρσι στις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων έχει να κάνει µε το µηχανισµό της παρακράτησης υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, καθώς στα χέρια του αγοραστή θα φτάνουν λιγότερα κατά 25%, αλλά διατηρώντας τη µέση αξία τους, κάτι που δείχνει να µη συµφέρει τους παραγωγούς που θέλουν να αγοράσουν υψηλής αξίας δικαιώµατα λόγω της σύγκλισης.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Εφαρµογή παρακράτησης 25% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος

  1. Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρµόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής στήριξης ενίσχυσης έτους 2023 υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος.

∆ιευκρινίζεται ότι η παρακράτηση δεν εφαρµόζεται στη µοναδιαία αξία, η οποία παραµένει σταθερή. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των µεταβιβαζόµενων δικαιωµάτων, εκεί όπου εφαρµόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% µικρότερη της αρχικής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΠΗΓΗ agronews.gr