Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Δεύτερη παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για διοικητικές πράξεις κατηγορίας ΙΙ

Νέα ολιγοήμερη παράταση, μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή Διοικητικών Πράξεων 2022, κατηγορίας ΙΙ. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη προηγηθεί μία πρώτη παράταση μέχρι τις 5 του τρέχοντος μήνα.

Σημειώνεται ότι στην Κατηγορία ΙΙ, για τις µεταβολές που εµπίπτουν στους κανόνες ελέγχου, ο παραγωγός µεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και υποβάλλει αίτηµα διοικητικής πράξης προκειµένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν/απορριφθούν οι αιτούµενες µεταβολές και να οριστικοποιηθεί.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποδέχεται την προσθήκη/διαγραφή συμμετοχής σε Μέτρα/Δράσεις τόσο στα γενικά στοιχεία της αίτησης όσο σε επίπεδο αγροτεμαχίου/ζωϊκές εκμεταλλεύσεις μόνο εφόσον από διασταύρωση στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει το Μέτρο/Δράση ή /και το ΟΠΣΑΑ προκύπτει προφανές σφάλμα καταχώρισης της ΕΑΕ.

Στοιχεία αγροτεμαχίων Αλφαριθμητικά

Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου

Για τη μεταβολή των παρακάτω στοιχείων σε αγροτεμάχιο απαιτείται έγκριση από ελεγκτή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Τοποθεσία, ποσοστό συνιδιοκτησίας , ενδείξεις [Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Διαχείριση ΑΠΕ έως 100ΚW, Μη Διαθέσιμο (Λόγω Ανωτέρας Βίας), Τήρηση Καν. 834/2007 & 848/2018 για βιολογική γεωργία, Ύπαρξη χαρακτηριστικών τοπίου (στα πλαίσια απαιτήσεων EFA για πρασίνισμα)] Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 12 Ακαλ. Περιθώριο, Ακαλ. Περιθώριο (Μ 10.1.4), Παλιό Χαρτογραφικό Υπόβαθρο, Άλλο Χαρτογραφικό Υπόβαθρο, Αμπελουργικό Χαρτογραφικό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη agronews.gr