Πέμπτη
25
Απρίλιος
TOP

Σβήσιμο οφειλών προς τους Δήμους και μικρότερος χρόνος παραγραφής

Διαγραφή παλιών χρεών και μείωση του χρόνου παραγραφής των νέων οφειλών προς ΟΤΑ σε μόνο 5 χρόνια (από 20 δυνητικά) φέρνει ειδική νομοθετική ρύθμισης που δίνει ανάσα σε χιλιάδες πολίτες. Αφορά απλήρωτες όφειλες, πρόστιμα κλπ που, με το σημερινό καθεστώς, μένουν ζωντανά για πάνω από δεκαετία χρόνια όταν σε όλο το δημόσιο οι οφειλές παραγράφονται στην πενταετία. Σε ότι αφορά τα ακίνητα (που αποτελούν την βασική πηγή οφειλών), η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, διάφορα Δυνητικά Δημοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Σήμερα, στην πράξη οι ΟΤΑ διεκδικούν και εισπράττουν αναδρομικές οφειλές των ετών 2009 έως και 2022, δηλαδή οφειλές 14ετίας. Το χρονικό αυτό διάστημα παραγραφής θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα έτος, έως ότου να φτάσει την 20ετία.

Όμως το καθεστώς αυτό αλλάζει με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Διαβάστε την συνέχεια του ρεπορτάζ από το www.protothema.gr πατώντας εδώ