Παρασκευή
21
Ιούνιος
TOP

Συνεχίζονται οι εγγραφές υποψηφίων μαθητών Α’ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2020-21

Oι εγγραφές των μαθητών για τη φοίτηση στην Α’ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21 πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του μηνός, Μαΐου, με την σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής και τις ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων.
Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων). Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου.

Δείτε ΕΔΩ τα σχολεία και την αίτηση

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο