Τετάρτη
12
Ιούνιος
TOP

Τα μαθήματα από το πείραμα της τετραήμερης εργασίας – Η «συνταγή» για το ελληνικό μοντέλο

Με τεράστια επιτυχία στέφθηκε το μεγαλύτερο πείραμα τετραήμερης εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, αποδίδοντας καρπούς όχι μόνο για τους εργαζομένους, αλλά και για τις εταιρείες που συμμετείχαν. Μάλιστα, το 92% των εργοδοτών αποφάσισε μετά τη λήξη του πειράματος, το οποίο διενεργήθηκε από την 4DWG και την Autonomy, να διατηρήσει το μειωμένο ωράριο.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Στην έρευνα συμμετείχαν 61 – κατά κύριο λόγο μικρές – εταιρείες στη Βρετανία με περίπου 2.900 εργαζομένους και πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2022. Σε 23 επιχειρήσεις που κατέθεσαν επαρκή στοιχεία παρουσιάστηκε αύξηση των εσόδων κατά 1,4% στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ενώ πολύ μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 35% καταγράφηκε στη σύγκριση του συγκεκριμένου εξαμήνου έναντι προηγούμενων εξαμήνων. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων δήλωσε ότι διατήρησε το ίδιο επίπεδο παραγωγικότητας, το οποίο ανήλθε κατά μέσο όρο στο 7,5/10.

Παρότι κατά την διάρκεια του πειράματος επικρατούσε ακόμη η τάση της «Μεγάλης Παραίτησης», ο ρυθμός παραιτήσεων στις εταιρείες αυτές υποχώρησε σημαντικά. Ο αριθμός των παραιτήσεων ανά 100 υπαλλήλους μειώθηκε κατά 57%, ενώ από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι δήλωναν στο τέλος της έρευνας ότι είναι 30% λιγότερο πιθανό να αλλάξουν δουλειά σε σχέση με την αρχή. Επίσης, κατά 65% μειώθηκε και ο αριθμός των ημερών αδείας και ρεπό που ζητούσαν οι εργαζόμενοι. Ως αποτέλεσμα, βέβαια, μειώθηκε κατά 37% και ο ρυθμός των νέων προσλήψεων.

Οι εργαζόμενοι δεν γυρνούν στο πενθήμερο

Σημαντικές αλλαγές παρατηρήθηκαν στη διάθεση, το επίπεδο στρες και την ικανοποίηση από τη δουλειά για τους εργαζομένους, με το 96% αυτών να δηλώνει ότι προτιμά την τετραήμερη εργασία. Μάλιστα, το 46% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα γυρνούσε στο πενθήμερο με αύξηση μισθού έως 25%, το 29% με αύξηση 26%-50%, και το 8% μόνο με αύξηση άνω του 50%. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα 15% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα επέστρεφε με κανενός είδους αύξηση.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αναβάθμισης που έφερε η τετραήμερη εργασία στο επαγγελματικό περιβάλλον, αφού σύμφωνα με την έρευνα το 39% παρατήρησε μείωση του στρες, το 71% μείωση της εργασιακής κόπωσης (burnout) και το 48% αύξηση στην ικανοποίηση από τη δουλειά.

Μεταξύ άλλων, το ένα πέμπτο περίπου είδε και μείωση στο κόστος φροντίδας των παιδιών. Μάλιστα, προέκυψε ότι οι άνδρες πέρασαν 27% περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους, έναντι 13% των γυναικών, μία ένδειξη ότι η τετραήμερη εργασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε συρρίκνωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων.

Συνολικά, στο τέλος της έρευνας είχε σημειωθεί άλμα στην ικανοποίηση από τη ζωή, με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 7,56/10 από 6,69 προηγουμένως.

Ένα ελληνικό μοντέλο

Τα ευρήματα του βρετανικού πειράματος επιβεβαιώνει και πρόσφατη έρευνα της Adecco, εστιάζοντας ιδίως στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Βέβαια, παρά τη νέα εργασιακή νομοθεσία στην Ελλάδα που προβλέπει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας έπειτα από συνεννόηση με τον εργοδότη, ελάχιστες είναι οι εταιρείες που το έχουν τολμήσει. Πρόκειται ιδίως για επιχειρήσεις από τον κλάδο της διαφήμισης, ορισμένες startups και πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Όπως δηλώνει στο MR ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, η δυνατότητα υιοθέτησης της τετραήμερης εργασίας διαφέρει ανάλογα με τον οργανισμό και το είδος της εργασίας. Ο ίδιος διαβλέπει ότι η μετάβαση θα ήταν ευκολότερη σε εταιρείες εξοικειωμένες με τα τεχνολογικά εργαλεία ή σε οργανισμούς στους οποίους η εταιρική κουλτούρα συνδέει την αύξηση της παραγωγικότητας με την ενίσχυση της ευεξίας των εργαζομένων.

Προβλήματα

Ωστόσο, τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν είναι πολλά. Όπως σημειώνει ο κ. Μυλωνάς, πρώτον το κόστος μετάβασης προς την τετραήμερη εργασία, αν και διαφέρει από κλάδο σε κλάδο, είναι κατά μέσον όρο υψηλό. Δεύτερον, δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ευνοήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, καθώς μπορεί αντιθέτως να αλλοιώσει την εργασιακή κουλτούρα. Τρίτον, οι επιχειρήσεις που σκέφτονται να υιοθετήσουν την τετραήμερη εργασία θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τις προτεραιότητές τους, ώστε για παράδειγμα να αποφύγουν την αναβλητικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μυλωνάς δηλώνει ότι εν συνόλω οι πολιτικές που θέτουν στο επίκεντρο την ψυχική υγεία και την ευεξία των εργαζομένων ευνοούν βέβαια τους ίδιους, αλλά και τις επιχειρήσεις, οι οποίες βελτιώνοντας γενικά την εταιρική κουλτούρα, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα τόσο να προσελκύσουν, όσο και να διατηρήσουν ταλέντα.

πηγη moneyreview.gr