Πέμπτη
1
Δεκέμβριος
TOP

ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ Tag

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια). Κατά τη μέτρηση του Οκτωβρίου (ημερομηνία δειγματοληψίας 17/10/2022) διεπιστώθη από τα ευρήματα των

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια). Κατά τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου (ημερομηνία δειγματοληψίας 12/9/2022) διεπιστώθη από τα ευρήματα των

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια). Κατά τη μέτρηση του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου (ημερομηνία δειγματοληψίας 19/7/2022) διεπιστώθη από

Τέσσερις Γαλάζιες Σημαίες θα κοσμούν και φέτος (2022) τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Καλαμάτας, πιστοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι ακτές αυτές πληρούν αυστηρά πρότυπα όσον αφορά σε: καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και

Καθαρά νερά για κολύμβηση και τον Σεπτέμβριο στην θαλάσσια περιοχή της Καλαμάτας έδειξαν οι πρόσφατοι έλεγχοι. Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί ανά δεκαπενθήμερο ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία

Εξαιρετικής ποιότητας και τον Αύγουστο τα νερά κολύμβησης στο Δήμο Καλαμάτας. Αυτό προέκυψε από το νέο έλεγχο της ΔΕΥΑΚ. Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί, κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη

Καθαρά τα νερά κολύμβησης στην περιοχη της Καλαμάτας. Αυτό έδειξε ο νέος έλεγχος που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΚ. Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί, κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία

Η σωστή συντήρηση του δικτύου αλλά και οι συχνοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου σε μια ακτίνα από τη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια, διασφαλίζουν την ποιότητα των υδάτων στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου. Σύμφωνα μάλιστα με

Καθαρά νερά δείχνουν οι μετρήσεις στις παραλίες της Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί, κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια). Κατά τη μέτρηση