Πέμπτη
9
Φεβρουάριος
TOP

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Tag

"Ανάσα" στους παλιούς οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ αναμένεται να δώσει η επικείμενη παραγραφή ασφαλιστικών οφειλών στη 10ετία και όχι στην 20ετία όπως ισχύει έως τώρα. Τη ρύθμιση αυτή αναμένεται να φέρει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας, στα πλαίσια νομοσχεδίου με σειρά διαφόρων

Τελεσφόρησε η έφεση οδηγού, ο οποίος κλήθηκε να αποπληρώσει το πρόστιμο μετά την παρέλευση διαστήματος 90 ημερών, στην Ιταλία. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα τα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ δεν παραγράφονται εάν δεν παρέλθει εικοσαετία, στην Ιταλία υπάρχουν τροχονομικές παραβάσεις που “διαγράφονται” με την παρέλευση διαστήματος

Πενταετής προθεσμία παραγραφής ισχύει για τη μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας ή των οφειλόμενων προστίμων. Αυτή υπολογίζεται από τη λήξη του έτους για το οποίο αυτά οφείλονται, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τέλη κυκλοφορίας του 2016