Σάββατο
1
Απρίλιος
TOP

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Tag

Με την ανησυχία για τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα έντονη σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα μας η ενίσχυση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι μείζονος σημασίας ενόψει μάλιστα ενός νέου επιδημικού κύματος. Μόνο ένα οργανωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας