Κυριακή
3
Δεκέμβριος
TOP

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ Tag

Η τραγωδία των Τεμπών αποτελεί ένα ορόσημο τόσο για το πολιτικό σύστημα όσο και για την ίδια την κοινωνία. Η κοινωνία των συναισθημάτων της οργής, της οδύνης, του θυμού και της απογοήτευσης ανατρέπει τα πάντα. «H απογοήτευση οδηγεί αρκετούς στο να